Skip to main content
annonser
Politikk
Dag Høiholt Vågsnes og Ordfører Hans O Høistad sammen med representant for hytteeiere på Roaseter
Dag Høiholt Vågsnes og Ordfører Hans O Høistad sammen med representant for hytteeiere på Roaseter
Olav Iverslien
Redaktør

Det var godt oppmøte på kontaktmøtet der Dag Høiholt Vågnes og ordfører Hans O Høistad orienterte om hensikten med drøftingsmøtet. Det er å involvere fritidsboligeierne mere i den kommunale virksomhet og om dette praktisk kan organiseres i et Råd for fritidsboligeiere i Gausdal.

Det nærmer seg 3.000 hytter i kommunen og forsiktig regnet opp er dette 145 000 bruksdager i året. Det vil si at det i snitt hver dag er det rundt 400 hyttegjester i kommunen. På helg og høytider er tallet selvfølgelig mye større. Det kan derfor være behov for en formalisert og regelmessig kontakt gjennom et nytt kontaktforum. Rådet får ingen formell vedtaksmyndighet men er tenkt som et rådgivende organ for å bedre kontakten og forståelsen for det som skjer i kommunen. Hyttefolket blir berørt av kommuneplaner, organisering av friluftsliv og tiltak for fysisk aktivitet og reguleringsplaner som grenser til de områdene de bor i. At denne brukergruppen kan få regelmessig kontakt og møte med de folkevalgte for å ta opp aktuelle saker var også et tema på møtet.

Disse tankene ble gjennomgående godt mottatt på møtet. Hyttevelforeningene på Skei møtte med representanter i styret for Samarbeidsutvalget for velforeninger der. De andre velforeningene stilte med enkeltvis representanter. i alt var et tjuetalls velforeninger representert. Samarbeidsutvalget på Skei organiserer rundt 1000 hytteeiere gjennom 21 velforeninger.

Resultatet av møtet var at velforeningene utenom Skei nå samles 24. november til et møte på Strand Fjellstue for å diskutere dette videre og eventuelt lage en overbygningsorganisasjon som kan representere flere velforeninger og da praktisk sett kan velge representant til et nytt råd. Utenom Skei er det rundt 20 andre velforeninger ifra Værskei, Olstad, Sysntgardsseter, Roaseter og Espedal for å nevne noen.

Både fra dette møtet og fra styret i Samarbeidsutvalget som organiserer hytteeierne på Skei ønskes tilbakemelding om hvilke saker en ser naturlig å ta opp i rådet og hvordan dette skal organiseres med både sammensetning, representasjon og møtefrekvens. Målet fra kommunens side er å ha et slit samarbeidsforum/råd oppe å gå i løpet av første halvår 2019.

Det er et tema i flere hyttekommuner i Norge og få til et mere formalisert samarbeid med hyttefolket. De utgjør en stor brukergruppe av kommunenes tjenester og er en viktig kundegruppe for handelsvirksomhet og øvrig næringsliv i kommunene. Norges Hytteforbund har også anbefalinger om å få til slike samarbeidsformer ute i kommunene. Det var positiv stemning blant de som møtte opp her i Gausdal så dette kan det bli noe av.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts