Skip to main content
annonser
Politikk
Hans O Høistad fra møtet i går kveld
Hans O Høistad fra møtet i går kveld
Olav Iverslien
Redaktør

Det er på kontoret i tredje etasje med flott utsikt nordover bygda like opp i Lieshøgda og ned i sentrum på østsida. Her har du hatt det bra begynner vi. Ja det har vært en fin tid og mange opplevelser svarer Hans Oddvar. Var du skuffet når valgresultatet ble klart?

Jeg var veldig motivert for å fortsette svarer han, men skuffa er vel kanskje ikke rette ordet. Både gallup og trender utover høsten pekte i litt andre retninger enn vårt parti så jeg var forberedt på at dette kunne skje. Arbeiderpartiet i Gausdal gjorde ikke noe dårlig valg. Vi mistet ett mandat og det gjorde utslaget her så Senterpartiet ble størst. Jeg tapte i valget, men mange verre ting kan skje her i livet. Ordførere sitter gjerne ikke mer enn 1-2 perioder nå så dette er slik politikken fungerer.

Hva har vært det hyggeligste med jobben disse 8 årene? Helt klart kontakten med innbyggerne i Gausdal og alle de folkene jeg har møtt og blitt kjent med i jobben. Det har gitt meg energi sammen med alt det jeg har fått være med på som representant for kommunen. Det har vært ei god reise rent personlig. Jeg var og er ikke den som liker å gå i front eller stikke meg ut. Jeg synes jeg har utviklet meg mye på dette gjennom ordførergjerningen. Jeg gikk inn i denne rollen veldig ydmyk, og synes jeg er det fortsatt, svarer han.

Hav er det minst hyggelige ved jobben da?

Det er en stadig leit etter penger og økonomiske utfordringer her som i mange andre kommuner. Det hadde vært bedre å hatt noe større handlingsrom og kunne deltatt enda mer i samfunnsutviklingen med støtte til gode prosjekter. Vi hadde en sak på siste møte nå om forespørsel til støtte til innkjøp av ny løypemaskin i Espedalen /Svatsum. Et godt tiltak i et område som vi i overordna planer har valgt som satsingsområde for turisme og friluftsliv. Det lå an til en løsning også, men glapp i avstemningen. Det er synd at økonomiens skal være så stram at det ikke er rom for slike ting som en med-finansiering /spleis på tiltak som kommer mange til gode.

Noen særlig vanskelige enkeltsaker? Engeland-saken i første perioden var nok det. Det var et veldig press fra ulike media og en ubehagelig situasjon å være i for mange involverte. Det var også et betydelig menneskelig aspekt opp i all viraken som ble. Det var ingen god sak. Ellers så var nok debatten om kommunesammenslåing krevende og vanskelig. For de som ikke husker det kan vi minne om at Høistad var den som avsluttet prosessen med Lillehammer og Øyer tidlig i siste periode som ordfører. Jeg så ingen fordeler med å gå videre og mener fortsatt, og mange med meg, at det var et riktig valg å ta sier han.

Hva kommer du til å savne mest når du slutter om vel 14 dager. Det er nok det samme som jeg nevnte før her. Kontakten med folket og involvering i de sakene en kommune steller med av stort og smått. Å være ordfører kan nok også være en ensom jobb, men du har ei veldig stor kontaktflate som er en berikelse.

Hva skal bli godt å slippe da? Det vil antagelig bli godt å få litt mindre ansvar. I en slik jobb er du kommunens representant hver dag og hele tida. Det blir vel litt mere fritid antar jeg. Ordføreren er kommunens ansikt utad og det medfører både ansvar og gleder. Jeg håper å få kunne bruke hytta i Espedalen mere framover og ha hele helga fri. Det blir godt å slippe å forberede seg til Påskemøtet på Skeikampen. Ikke misforstå det har vært mange gode møter og vi har en plikt til å møte og informere fritidsinnbyggerne våre helt klart. Men det kan være ganske krevende og være der og stå til ansvar for kommunens valg gjennom et helt år.

Men jeg har ikke tenkt så mye på dette enda. Nå skal jeg stå i jobben de dagene som er igjen og da kommer det vel sigende etter hvert når kontoret er overlevert og nøklene levert inn sier han.

Vi er i starten av elgjakta, en hobby Høistad her dyrket i mange år før. Blir du jeger igjen? Ingen konkrete planer, men skulle det dukke opp et tilbud så får jeg vurdere det sier han.

Blir det et politisk comeback? Nei det er for tidlig å si noe om nå. En skal aldri si aldri, men akkurat nå er det ikke noen plan eller tema.

Blir Ap «tøffere» nå i opposisjon? Ja det tror jeg nok svarer han. Vi skal være tydelige på vår politikk og prøve å få støtte for den. Det er et flertall som balanserer på 1-2 stemmer i det nye kommunestyret så det er mulighet til å påvirke i saker en brenner for. Blir du ny gruppeleder for partiet? Det har vi ikke drøfte enda, jeg synes kanskje ikke det er naturlig som en ny start. Men jeg regner nå med å sitte i hovedutvalg som Formannskap eventuelt Planutvalg sier han.

Så det uunngåelige spørsmålet. Hva sal du gjøre etter at du slutter som ordfører? Det vet jeg ikke svarer Høistad. Jeg har ingen jobb å gå tilbake til og er å kalle arbeidssøkende. Noe erfaring har jeg jo etter hvert så jeg håper det er behov for en 54 åring i en eller annen sammenheng. Som en opplysning kan vi legge til at ordføreren på siste kommunestyremøte nå ble innvilget 3 måneders etterlønn slik praksis ofte er. Slik sett har han litt tid på å se seg om etter nytt arbeid.

Det sies av mange at politikerne er umyndiggjort og administrasjonen styrer alt i kommunen. Hva er din kommentar til det? Vi er nok prisgitt saksbehandlerne i stor grad. Det lovverket vi forvalter er såpass komplisert at en vanlig politiker på fritida ikke har mulighet for å sette seg inn i alle saker og utrede dem etter gjeldende regelverk. Så ja jeg skjønner folk kan synes det, Men så er det også et voldsomt kontroll -og dokumentasjonsregime en kommune er underlagt. Det er store rettighetskrav til de kundene en kommune betjener. Vi blir sett i kortene på alt vi gjør, alt skal dokumenteres og revideres. Det er ikke som før da en ledende politiker kunne slå i bordet og si at slik blir det. Men det er en balansegang her. Alle forskrifter og lover kunne gjerne hatt en sluttkommentar om at det er lov å bruke sunn fornuft opp i alt dette, sier Høistad.

Hva er nytt i ordførerjobben den siste tida. Vi skulle jo få mange nye oppgaver sier Høistad engasjert. Det mest synlige er vel borgerlige vielser. I og for seg veldig hyggelige seremonier som det har vært ganske mange av. Vi har strukket oss langt for å imøtekomme ønsker både om tid og sted og det har variert fra hjemmebesøk til ute i naturen. Fine opplevelser, men ikke særlig preg av politisk virksomhet. Men gode minner sier han. Så mange flere oppgaver er det ikke tross mange lovnader om det.

Hvilket råd vil du gi til din etterfølger? Vær deg sjøl svarer Høistad kort. En må finne sin egen rolle og stil, men det tar litt tid å venne seg til en slik jobb. Og overlapping blir det ikke? Nei kontoret her er ryddet til den 17 oktober og når kommunestyret konstituerer seg er min funksjonstid over svarer han.

Hva slags slutthilsen har du til Gausdølene? Jeg vil takke for tilliten bygdafolket har vist meg og ønske den nye ordføreren lykke til med jobben, sier han.

Har det vært drømmejobben for deg? Ja det vil jeg si avslutter Hans Oddvar Høistad.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts