Skip to main content
annonser
Politikk
Olav Iverslien
Redaktør

Anette Musdalslien, 39 år, blir vår nye ordfører og Stig Melbø fra Fremskrittspartiet, 58 år, blir varaordfører de neste fire årene. Inge Bugge Knutsen, 45 år, som representerer Miljøpartiet De Grønne er tredje partner i dette treparti-samarbeidet. De tre partiene har forpliktet seg til enighet om budsjetter og å stå sammen i andre viktige og prinsipielle avstemninger framover. De har satt Klima og Miljø som et satsingsområde de neste fire årene. Viktig, men ikke særlig originalt, for det er vel ingen partier som ikke sier de vil ta hensyn til det nå om dagen? Av merkesaker ellers vil de sette på kartet igjen arbeidet med gang- og sykkelvegen mellom Østre og Vestre.

Av poster som er fordelt er det enighet om at MDG får en fast plass i Fjellstyret og Tverrpolitiks liste (TPL)får en plass i Planutvalget. Både MDG og TPL får plass i Tjenestekomiteen som blant annet er tillagt ansvaret for gjennomgang av Pleie- og omsorgs-sektoren. Varaordfører, Stig Melbø får naturlig fast plass i Formannskap, men de andre 5 plassene der er først klare fram mot konstituering av nytt kommunestyre som skjer 17.oktober.

Med dette er 8 års flertallsstyre med Arbeiderpartiet over i Gausdal, selv om de også har styrt mye sammen med Senterpartiet de siste periodene. Vi kan vel kalle dette et brudd med det tette samarbeidet de partiene imellom?

Men Gausdal har hatt Senterpartiordfører før de og i seneer tid har det vært Inger Enger, Olav Olstad og Mona Nikolaisen. Vi ønsker troikaen lykke til og gratulerer Anette Musdalslien som ny ordfører!

MelboMusdalslienKnudsen

Stig Melbø, Anette Musdalslien og Inge Bugge Knutsen styrer Gausdal framover

Olav Iverslien
Olav Iverslien