Skip to main content
annonser
Politikk
Fra vakgmøtet 21.08
Fra vakgmøtet 21.08
Olav Iverslien
Redaktør

Før valgmøtet 21 august hadde de sendt ut noen spørsmål til listekandidatene. Ett av spørsmålene var om de ville støtte Pensjonistforeningenes ønske om at de skulle få oppnevne representanter til kommunens Eldreråd i kommende periode og få uttale og forslagsrett til alle kommunale saker som gjelder eldre innbyggere. Alle svarte ja på dette spørsmålet og Pensjonistforeningene har i god tid før fristen sendt inn forslag på kandidater. Som faste medlemmer foreslås: Sverre Karper, Arve Bergum, Anne Dina Bjerke og Laila Engjom. Vararepresentanter : Jens Johansen, Harald Ove Foss, Else Svendsen og Else Marie Hårstadhaugen.

Eldreråd skal vel velges sammen med andre råd og utvalgt på konstituerende møte for det nye kommunestyret nå 17. oktober.

For å være på den sikre siden sender Pensjonistforeningene nå et brev til alle nyvalgte kommunestyremedlemmer og minner dem på dette valgløftet. Det burde vel være unødvendig, men bra at de følger opp. Å la pensjonistene selv foreslå kandidater til å sitte i Eldrerådet er ikke mer enn rett og rimelig og skulle være uproblematisk å oppfylle? Det skal sikkert skje gjennom et formelt valg av representanter, men de kandidater som de eldre selv har foreslått bør veie tungt i den sammenhengen.

Det ser ut til at Pensjonistforeningene er både aktive og har kokrete innspill her i Gausdal for tida. Det bør vi sette pris på. Engasjerte innbyggere har mange av politikerne nevnt som et gode for å få til bra løsninger i bygda. Ta godt imot dem!

Olav Iverslien
Olav Iverslien