Skip to main content
annonser
Politikk
Dagens styre i Bygdalista sammen med en av stifterne Ivar Wold
Dagens styre i Bygdalista sammen med en av stifterne Ivar Wold
Olav Iverslien
Redaktør

Gausdøl'n var på et medlemsmøte i Bygdalista nå nylig som samlet 15 medlemmer, og det er vel ganske bra for et politisk parti i Gausdal? Temaet var den store saken om framtidas omsorgstjenester i bygda.Men vi fikk også smette inn en prat om historien til denne partipolitisk nøytrale lista i Gausdal.

Grunnleggerne og de som sto bak organiseringen av ei bygdeliste var Ivar Wold og Sverre Gran, begge med en fortid i partiet Høyre. Vi begynte å utrede mulighetene høsten 1994, sier Sverre Gran. Ingen av oss var helt fornøyd med å være under et riksdekkende partisystem og mente at lokalpolitikken like godt kunne drives uavhengig av de etablerte partiene. Vi mener vel fortsatt at folkevettet er så noenlunde jevnt fordelt og at en kan gjøre en god innsats lokalt  uten  å tilhøre et større offentlig parti , sier Ivar Wold.

Har det vært mye motgang lurer vi på?

Vi er nok både i klar tale og på mange indirekte måter fått merke at vi ikke skulle ha  noen innflytelse, sier Ivar.

Både Værskei- avtalen og sener Linflå-avtalen i perioden 2007-2015, var nok mest for å holde Bygdalista unna reel påvirkning, sier Sverre. Men vi mener å ha hatt en påvirkning i mange viktige saker uansett. Der nevner han ambulansesaken, plassering av industritomter sentralt i kommunen og i skolesaker. Bygdalista har ikke minst vært pådriver for å få åpne politiske møter i formannskap, kontrollutvalget og fjellstyret.

 Men skolene er jo lagt ned i tur og orden, prøver vi oss med.

Ja, men viser ikke Koronakrisen at mindre enheter er det tryggeste, repliserer Sverre. Hadde grendeskolene vært beholdt kunne antagelig barneskolene vært åpne hele tida nå, mener han.  

Vi har kjempet mot sentraliseringen og der har vi hatt god støtte i bygdefolket, sier Ivar. Det er viktig å lytte på hva lokalbefolkningen mener. Samles alt i sentrum dør grendene sakte ut.

Jeg synes det mangler noe på respekten for velgerne i lokalpolitikken her i Gausdal, sier Sverre.

Når de går til valg og støtter en liste, er det ikke automatisk at de samme velgerne støtter mer eller mindre tilfeldige felleskonstellasjoner som politikerne gjør etter valget, for å få makt.Og forbigåelsen av Bygdalista fortsetter, mener han. Ved valg til utvalg og komiteer gikk de som har makta utenom prinsippet om gjennomgående representasjon i denne perioden, og plukket medlemmer langt nede på varamannslista, i stedefor å velge inn en kommunestyrerepresentant fra Bygdalista.Vi fikk lovbestemt medlem i Kontrollutvalget ellers ingen ting etter siste valg ,sier Sverre.

Ja, dette fortsetter, sier Ivar.Etter partiprogrammene  mener han Bygdalista låg nærmere opp til Senterpartiet enn MDG som ble valgt som partner.  Ivar Wold var sjøl varaordfører de to første periodene de satt i kommunestyret. Det gikk utmerket det, mener Sverre.

Brakvalget skjedde i 2007 da eiendomsskatten  var det store temaet i valgkampen. Bygdalista gikk i mot å innføre den.Men  senere har dere svelget budsjetter med eiendomsskatten inkludert, sier journalisten.

Vi har hele tida prøvd å holde den nede på et fornuftig nivå, sier Sverre. Men vi har ingen reel innflytelse med det antall representanter vi har vært inne med etter de siste valgene.Nå kom jo regjeringa oss i møte med en tvungen nedsettelse av denne skatten. Det viser vel at det har blitt en for god sovepute for kommunene til å skaffe seg inntekter på, mener Sverre.

De  andre kommer etter Bygdalista på mange områder, sier Ivar Wold lurt. Ja det er det flere eksempler på, sier Sverre Gran. Vi har hele tida ment kommunen måtte spare på det administrative nivå. Nå er det blitt offisiell politikk. Allerede i 2007 foreslo vi å redusere med en kommunalsjef, nå blir det gjort. Vi gikk til valg sist gang mot å legge ned flere sjukehjemsplasser, nå virker det som om fornuften kan seire der også.

Og Bygdalista fortsetter å «klore seg fast» lurer vi på? Ser ingen grunn til noe annet, sier Sverre  Gran, selv om vi fortsatt for hvert valg må gå vegen  å samle inn vel 100 underskrifter for å få lov til å stille liste. Men det har ikke bydd på særlige problemer å få skyter, Ivar Wold inn. Men småpartier også under sperregrensa som er riksdekkende slipper dette, sier Sverre.

Det var disse to som sammen med Kjellaug Løype, Ole Stubberud og Toril Sevaldsen satt i det første interimsstyre i Bygdalista. Etter første valg i 1995, kom Ivar Wold, Mai Grethe Skjelsvold, Anne Line Sevaldsen og Brede Brattås inn som representanter i kommunestyret. Ved neste valg var det Wold, Skjelsvold, Brattås og Steinar Hansen som var representanter, og fra 2003 Rune Berget og Randi Noreng

Så kom brakvalget i 2007 der John Th Bråthen, Randi Noreng, Sverre Gran, Jens Ringen, John Birger Skansen og Anne Helene Sagbakken ble valg inn. I valgperioden rykket Gunnar Slåsletten og Viggo Haugen inn som vararepresentanter for Gran og Bråthen.

I 2011 ble Odd Steinar Bækken, Inge Jostein Findalen, Ivar Wold og Jens Ringen valgt. De to  siste periodene satt Bækken og Noreng 2015-2019, og nå sitter Viggo Haugen og Randi Noreng i kommunestyret. Tilsammen 18 ulike personer fra Bygdalista har vært folkevalgte gjennom 25 år.

Vi har hele tida hatt god blanding av kjønn og ulike yrkesgrupper, samt  god geografisk representasjon, sier Sverre Gran. Og begge veteranene er ganske fornøyd med at Bygdalista er høyst oppegående den dag i dag.

Tilbake til medlemsmøtet.

Styret nå består av Marit Ringen, leder, Viggo Haugen, Randi Noreng og Tone Sanne.  Det ble enighet om på møtet at de vil ha en liten markering av jubileet til høsten. Det er det all grunn til. Bygdalista har  vært åpne og innstilt på samarbeide med alle i kommunestyret for gode løsninger, men det har blitt en del kamper  mot det etablerte i lokalpolitikken. Dette kan godt feires.

Hovedsak på medlemsmøtet var som sagt omsorgsplanen.

For å høre litt om hverdagen i pleie og omsorg hadde Bygdalista invitert to erfarne ansatte innen hjemmetjenesten og institusjonspleie.  De framførte en ærlig og usminket beretning om hverdagen i denne tjenesten. Gausdøl’n  skal ikke navngi dem som hold innledningen, klok av skade vet jeg det kan  få konsekvenser. Men jeg må bare få fortelle at historiene var om tøffe arbeidsdager, med mange utebesøk pr. vakt og  krevende  pasienter som bor hjemme.Bekymring for det store antallet demente og stadig mer krevende pasienter på institusjonene.

Alt sammen står i ganske skarp kontrast til beslutningsgrunnlag som politikeren får presentert, krydret med Kostra-tall og teoretiske innsparinger gjennom  flere hundre sider med tørt stoff.Dette var en fortelling fra virkeligheten og det er ingen grunn til å tvile på at disse erfarne og solide medarbeiderne fortalte hvordan hverdagen er i denne tjenesten.Det var slike folk som skulle snakket til Tjenestekomiteen og de andre folkevalgte!

Til Bygdalista, den på mange måter «stygge andungen», i det politiske miljø i Gausdal.

Gratulerer med 25 års jubileet og stå på videre!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts