Skip to main content
annonser

Notis publisert:

Ja det stemmer at jeg har stilt meg til disposisjon for dette vervet sier Trond når Gausdøl'n kontakter han. Men vi får vente til medlemmene  har foretatt det endelige valget på årsmøtet nå 18. mars med å komme med en tiltredelseserklæring, sier han. Det jeg har sagt til valgkomiteen er at jeg vil ha prioritet på å arbeide for et godt samarbeid organisasjonene i mellom i landbruket og gardbrukere i mellom på tvers av produksjonsformer. Trond Klaape er i dag leder i Gausdal Bonde- og Småbrukaralag og driver gard i Øvre Svatsum der produksjonen er sau og foringsdyr. I tillegg er han menighetspedagog for kirkekontorene i Øyer og Gausdal der han blant annet er engajsert i konfirmantundervisningen og kontakt mellom kirke og skoleverket.  Hvis han får vervet som fylkesleder vil han trappe ned engasjementet i menighetsrabeidet noe. Småbrukarlaget i Oppland har kontorplass på Lillehammer og fylkessekretær er Anette Jørstad.

Cron Job Starts