Skip to main content
annonser
Næringsliv
Slik kan et modulvogntog se ut, lengde 25.25 meter
Slik kan et modulvogntog se ut, lengde 25.25 meter
Olav Iverslien
Redaktør

 

Daglig går 40-50 vogntog ut og inn gjennom porten på sagbruket til Gausdal Bruvoll ved Segalstad bru. Det er tømmertransport inn og materialer og biprodukter ut fra industrivirksomheten der. For tømmertransport er det nå gitt klarsignal for å laste 60 tonn og kjøre med vogntog på 24 meters lengde. For annen godstransport er utvidelser av lengde på kjøretøy fremdeles i startgropa. Det handler om dimensjoner på vegnettet og utbedring av det som kalles flaskehalser på eksisterende vegnett. Det vesentlige av det betyr utbedring/ utvidelse av kryss og rundkjøringer. Vår nye veg, Fylkesveg 255 fra E6 til Gausdal, er en veg som ikke har disse mulighetene i dag. Da snakker vi om det som kalles modulvogntog med en total lengde på 25.25 meter og totalvekt 60 tonn.

Politikere på saken

Medlem av transportkomiteen på Stortinget Tor Andrê Johnsen(Frp Hedmark) var i Gausdal sammen med  leder i organisasjonen Treindustrien, Heidi Finstad, i dag. Problemet ble anskueliggjort med at Kaulum Transport på Lillehammer stilte med et modulvogntog og politikerne som også besto av Harald Eivind Bakke (lokalt Frp)og ordfører Høistad fikk framlagt problemene og hva det utgjør i kostnader som svekker konkurransegrunnlaget for Gausdal Bruvoll.

Mye å spare

Av nesten 4.000 lass utgående fra sagbruket  i året er det regnet ut at en kunne spare 925 lass årlig ved at transporten ble utført med  lengre kjøretøy og større lass. Størst innsparing er det for celluloseflis ( 296 lass) og trelast (480 lass). I kroner er dette utregnet til en årlig besparelse På 4.6 millioner. Det er en betydelig sum som i dag går rett fra bedriftens bunnlinje. Før jul ble vegen fra sagbruket til Moelven Trysil klarert for modulvogntog. Nå håper mange på at det samme skal skje for vegen fra Gausdal. Det er små utbedringer som skal til. I alt vesentlig litt justering av midtrabatten på brua over Gausa her i sentrum. Transportnæringen er klar til å investere i nytt utstyr og bedriften ønsker å spare penger og styrke sine konkurransevilkår. Når en hører at Gausdal Bruvoll forventer en oppgang i bomavgifter fra 1 mill i dag til over 2.5 millioner når nye E6 blir ferdig skjønner en at dette er viktig. Av trelast fra Gausdal går ca. 60 % til det indre Østlandsområdet. Med klargjøring av vegen Segalstad bru – Fåberg kunne mye av denne transporten gå på større vogntog som ville spare både utgifter og miljøet med så mange færre vogntog pr år.

Noe må skje

Politikerne på ulike nivåer lovet å arbeide videre med saken, Det er imidlertid en ganske tung materie ifølge Finstad. Det er for mange nivåer her som skal bestemme og samordnes. Både vegmyndigheter, fylkesnivå med fylkesvegnettet og kommunalt nivå for kommunal veg. Hun fortalte at det etter en prioriteringsliste de hadde utbedret sto igjen 16 flaskehalser som måtte utbedres før et stort antall bedrifter kunne nyte godt av dette så virker det hele nesten komisk. En får sette sin lit til ny regjeringsplattform som blant annet sier at flaskehalser for å bedre offentlig  infrastruktur skal utbedres. For Gausdal sin del er det i grunnen snakk om et ubetydelig inngrep og kostand for at dette kan ordnes for en stor del av industritransporten ut av bygda. Vi får håpe befaringen i dag setter ny fart i arbeidet.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts