Skip to main content
annonser
Næringsliv
Åsta, Ning og Hilde er ekte hverdagshelter
Åsta, Ning og Hilde er ekte hverdagshelter
Olav Iverslien
Redaktør

  Coronakrisa har endret på mye i det norske samfunnet så vel som i de fleste andre land i verden. Kommer vi til å ta noe lærdom av dette, eller blir ting fort glemt når samfunnet en gang, sikkert ganske langt fram i tid, går tilbake til mer normal drift?

For mange har denne krisa ført til merarbeid og daglige utfordringer i en ellers vanlig arbeidssituasjon. Setter vi nok pris på disse heltene og hvem er de?

Med fare for å uteglemme noen skal vi prøve oss på en liten oppsummering av disse som har holdt samfunnsmaskineriet i gang uten å kunne trekke seg tilbake på hjemmekontor eller annet. for å verne sin egen sikkerhet. Det er mange av dem og flere yrkesgrupper hadde før krisa kom ikke noen særlig høy status. Flere av de vi skal nevne har en årslønn under 400 000. Det er noe å tenke over.

Det er kanskje ikke så mange som har savnet finansfolk, eiendomsmeklere og ansatte i diverse PR-byråer denne underlige tida? Men det var yrkesgrupper som før dette brøt ut hadde både høy lønn og tilsvarende status. Nå har vi fått sett hvor viktige andre yrker er og hva de betyr for å opprettholde helt nødvendige samfunnsfunksjoner.

Øverst på lista må vi sette alt helsepersonell og i særdeleshet anestesileger og spesialsykepleiere som har tatt seg av de aller sykeste av Coronapasientene og gjort sitt ytterste for å redde liv. De har utført en kjempejobb ofte med fare for å bli smittet sjøl og med  usikkerheten med store mangler på smittevernutstyr de har hatt hengende over seg

Så har vi lærerne som på svært kort varsel snudde seg rundt og fikk etablert en løsning der elever på ulike trinn i utdanningsløpet fikk tilgang til en digital læreplattform hjemmefra som viser seg å ha fungert bra for de fleste.

De ansatte i dagligvarebutikker og apotek opplevde en smell på slutten av dagen 12 mars. Når folk etter hvert skjønte at det ikke var behov for å hamstre mat og medisiner har de sørget for at vi andre kan handle som normalt. De har samtidig hatt en vesentlig større arbeidsbelastning med renhold, smitteverntiltak og beredskapsplaner for sine egne ansatte. Varetilgangen har vært tilfredsstillende og da får vi også ta med alle sjåfører, lagerarbeider og flere som sørger for at vare-distribusjon nærmest går som normalt og nødvendig offentlig personelltransport på veg, skinner og i lufta fungerer.

Vi var innom renhold. ALLE renholdere på hvert sitt nivå har i denne perioden hatt ekstra utfordringer og stått på for at renhold og desinfeksjon skal fungere optimalt. Rene lokaler er en forutsetning for å holde smittespredningen under kontroll. Vi skylder dem en stor takk!

Så har vi etatene for politi, brann og redning. De må fungere i et moderne samfunn og har gjort det hele tida. Renovasjon er en annen viktig sektor som er svært sentral i krisetider. Posten har levert alt som i disse tider bestilles over nettet, og matprodusentene har drevet som normalt og sørget for en forsyning av råvarer til næringsmiddelindustrien som produserer for fullt med ekstra skjerpede regler i og utenfor bedrift.

El- og it-bransjen og offentlig vannforsyning må nevnes. For hva skulle vi gjort uten strøm og tilgang til Internett i en slik krise?

Den vanskelige tida har framskyndet nærmeste en digital revolusjon, Vi bruker Facetime, Skype, Teams og en rekke flere programvarianter for å møtes over nettet, fatte vedtak, gjøre avtaler og holde kontakten både privat og i næringslivet.

Lista er sikkert mye lengre og som dere ser er ikke en hardt rammet sektor innen kultur, sport, reiseliv, fritid, servering og fornøyelser nevnt. Det er ikke for at disse næringene ikke har måttet blø hardt. Det har de til gangs også her i vårt distrikt. Men den bitre sannhet er vel at disse sektorene ikke kan betegnes som livsnødvendige hvis en står truet av en helsemessig katastrofe?

Mye er gjort riktig fra myndighetenes side og diskusjonen om hva som var rett og til hvilke tidspunkt vil sikkert vedvare i årevis framover. Det er nok mest sannsynlig at denne krisen på ingen måte er avblåst, men vi har slått ned utbruddet og har pr. nå en situasjon som helsesektoren kan håndtere.

Det er å håpe, når dette stabiliserer seg, at statusen både på «å være vaskekjerring»» sitte i kassa på Super’n» og å hente søppel blir mye høyere og gjerne med tilsvarende bedre lønn etter dette. Det er vel fortjent. Det moderne samfunnet er helt avhengig av disse jobbene og vi må sette større pris på dem i framtida! Takk for god innsats!

Vi var innom nærbutikken på Coop Prix i Vestre for å gi dem en honnør. Butikksjef Hilde Ringen sier at ting har gått veldig bra etter at det smalt skikkelig på slutten av dagen 12. mars. Det var ville tilstander og folk hamstret papirvarer, hermetikk, mjøl og gjær for å nevne noe. Det har ført til en del mangler i vareutvalget etter det, men nå er det i ferd med å stabilisere seg. Folk skjønte at dette ikke var nødvendig. Dagligvarebutikkene har holdt åpent og hatt jevn forsyning av nødvendige varer hele denne krisetida.

Vi har fått ekstra oppgaver med renhold og smittevern, men nå fungerer det meste greit, sier Hilde med genser der Hold Avstand er det tydelige budskapet. Vi vasker alle berøringsflater minst 3 ganger om dagen nå. Butikken er merket med avstandsskilt, vi har plexiglass ved kassene og tilbud om hånddesinfeksjon ved inngangen. Folk respekterer dette og det er et rolig og godt handlemiljø der alle tar hensyn. Folk er flinke sier Hilde.

Vi har økt handel og hadde en grei påskeomsetning selv om de tilreisende manglet. Hun forteller at handlemønsteret er en del endret, folk handler mere og er på butikken sjeldnere, hamstringen er opphørt. Hun håper handlemønstret vil holde seg framover og at nærbutikken blir mye brukt og satt pris på også når ting en gang normaliserer seg.

Vi hyller damene i Forset og alle andre i dagligvarehandelen for god innsats til beste for befolkningen i denne vanskelige tida!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts