Skip to main content
annonser
Næringsliv
Mye var ikke etter loven for arbeidsforhold og sikkerhet bak gjerdet her
Mye var ikke etter loven for arbeidsforhold og sikkerhet bak gjerdet her
Olav Iverslien
Redaktør

Nå foreligger inspeksjonsrapporten fra Arbeidstilsynet og den avdekker vesentlige mangler ved oppfyllelse av Arbeidsregelverk og sikkerhetsforskrifter.

Arbeidstilsynet varsler pålegg på i alt 6 punkter som er:

Ulovlig innkvartering. Arbeidstilsynet fester ikke lit til opplysningen om at arbeidstakerne på det aktuelle tidspunkt bodde i Oslo. Det var rigget egne soverom med sengeklær i bygget og bagger/kofferter med toalettsaker og annet personlig utstyr som klar indikerte på at dette også var boplassen.  Bygget er ikke godkjent til dette formålet.

Det er ikke dokumentert at arbeidstakerne har  gyldig sertifisert opplæring på bruk av arbeidsutstyr, blant annet en truck med løfteevne 6 tonn.

Det er heller ikke dokumentert at truck hadde godkjent periodisk kontroll

Det foreligger ikke godkjent dokumentasjon på arbeidstid for de som jobbet ved lageret.

Arbeidsavtaler som er oversendt i etterkant av inspeksjonen hadde mangler i forhold til minimumskrav i loven.

Det ble påvist brudd i bestemmelser om lønn til de ansatte.

Som en ser ganske vesentlige brudd på sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljølov og tilhørende forskrifter.

At dette ble avdekket kommer antagelig ikke som noen stor overraskelse på mange som har fulgt litt med på hva som foregår innenfor gjerdene på Volden i sesonger på året? Kanskje kommunens folk er overrasket? I denne saken bør imidlertid offentlige lokale myndigheter ta på sin kappe at uregelmessigheter antagelig har foregått i en årrekke ved anlegget her. Det kan ikke være slik at bare du låser porten og er påståelig nok så kan en drive som en vil. Det skaper en underlig praksis og lovanvendelse overfor de bedrifter og næringsdrivende som etter beste prøver å følge gjeldende regelverk og er gjenstand for hyppig kontroll.

I kommunestyret i morgen torsdag er det siste behandling av ny reguleringsplan for dette området på Volden. I etterkant av godkjent reguleringsplan venter en formell behandling av bruksendring for eiendommen. En kan ikke se at hverken reguleringsplanen eller noen føringer i kommende bruksendring er lagt for å få bragt alle forhold ved driften i orden. Det gjelder verken arbeidsmiljøforhold der en sikkert viser til Arbeidstilsynet og også kontroll og dokumentasjon av lagret mengde eksplosiver etter ny godkjenning av endret volum fra DSB.

Eieren av anlegget har opplyst at lagring på anlegget i Follebu blir midlertidig avviklet. Hvis lagringen tas opp igjen må det være på sin plass og forvente en tett oppfølging av virksomheten fra flere kontrollmyndigheters  side . Og når alt kommer til alt har vel kommunen også et overordnet ansvar for å påse at virksomhet innen kommunens grenser drives forsvarlig og lovlig. Denne oppfølgingen i forhold til fysisk kontroll har vel nærmest vært fraværende helt siden oppstarten der?

Olav Iverslien
Olav Iverslien