Skip to main content
annonser
Næringsliv
Fra v Petter,Oddbjørg og Torbjørn Surnflødtm Odd Klophus og Grethe Dalbu
Fra v Petter,Oddbjørg og Torbjørn Surnflødtm Odd Klophus og Grethe Dalbu
Olav Iverslien
Redaktør

Odd Klophus Transport As og Petter Surnflødt AS er to solide Gausdaslbedrifter som har lang fartstid i næringen. Det er skogen som er hovedsatsing for begge firmaene. Klophus driver inntransport av tømmer og Surnflødt kjører biprodukter fra sagsbruksnæringen ut av bygda. Det er familiebedrifter begge to og det står solide kvinner bak som er med i den daglige drifta på kontorsida. Grethe og Oddbjørg har en god del av æren for god og lønnsom drift.

Vanligvis deles denne prisen ut på etterskudd, men fra i år blir prisen delt ut til to slik at prisen både for 2018 og 2019 ble delt ut og heretter vil prisen følge det kalenderåret den deles ut for. Surnflødt fikk prisen for 2018 og Klophus for 2019. De er henholdsvis nummer 24 og 25 i rekken som får denne utmerkelsen. Foruten å drive solide transportbedrifter har begge firmaene også vært aktive i den lokale lastebileierforeningen som blant annet hvert år er med å arrangere Lastebilens dag som de siste årene har vært på Stavplassen.

Prisen består av en diplom og en sjekk på 12.000 kr til hver av bedriftene. Det var stor enighet på årsmøtet av at dette var verdige mottakere av prisen. Artig at lokale bedrifter markerer seg på denne måten, De markerer seg også daglig i trafikkbildet her i bygda med modere velholdte vogntog og dyktige sjåfører . Vi gratulerer!

Olav Iverslien
Olav Iverslien