Skip to main content
annonser
Næringsliv
Eskil sammen med de innkjøpte Simmentalkvigene
Eskil sammen med de innkjøpte Simmentalkvigene
Olav Iverslien
Redaktør

Med sine 18 år er han antagelig bygdas yngste gardbruker og mjølkeprodusent. Nå har han tegnet forpaktningsavtale med Erling Kallerud som er eier av garden og nå om dagen er han i full gang med forberedelser til kalving. Det har kalva 3 alt kan han fortelle og det blir over 20 i tallet framover våren. Han leier fjøset og jorda på garden og føderådsbygningen er hans nye bolig. Sjøl går Eskil siste året på agronomutdanninga på Valle Videregående Skole på Lena. Han er ferdig utdannet til sommeren og framover våren må han kombinere innspurten på skolen med fjøsstell på garden. Jeg har god hjelp så det skal gå fint sier han både faren Øyvind og eieren er positive medhjelpere som er innstilt på å få dette til å fungere de månedene til han er fullt på plass sjøl.

Det er påskeferie og mange raude dager i mai og skolefri hver helg sier Eskil sjøl så dette skal gå bra.

Det skrives og snakkes så mye negativt om jordbruket om dagen, ting som også sikkert er tema på en landbruksskole. Du er ikke skremt av framtidsutsiktene lurer vi på med alt omkring kjøttskam, for mye mjølk, klimakur og annet mindre positivt som skriker i mot en i media hver enste dag lurer vi på?

Nei jeg tenker ikke så mye på det svarer unggutten. Det er dette jeg har hatt lyst til helt fra jeg begynte på barneskolen så når muligheten kom må en bare være glad til og gjøre det beste ut av det mener han

. Jorda på Nordre Gjefsen er i skrånende terreng for å si det forsiktig. Den brukes utelukkende til grasproduksjon. Fjøset er påbygd på åttitallet og har romslig med plass. Her er det mjølkebåser til 22 kyr, plass for kviger og framfôring av egne slakteokser på binger og fin plass til småkalver.

Vi har gjort noen forbedringer her sier Eskil blant annet fått montert opp mere moderne mjølkeanlegg som han kjøpte brukt. Så er det litt tilpasninger i mjølkerom og inngangsparti og ellers vanlig vedlikehold og småreparasjoner. Det er tydelig at dette er en kar som vil ha ting i orden så han innrømmer at det har vært mye å ta seg til siden dette ble bestemt like før jul.

Besetningen er en blanding av kyr fra rasene NRF, noen gamleraser og 4 innkjøpte kviger av rasen Mjølkesimmentaler.

Han har tru på denne rasen som ei god kombiku både når det gjelder mjølk og kjøttproduksjon og var så heldig å få tak i 4 drektige kviger fra en som skulle gi seg med mjølk. Der gikk sparepengene, men for andre 18-åringer kunne en kanskje tenkt seg at det hadde gått til bilkjøp eller annet? Jeg har en brukt Pickup og klarer meg med den, sier Eskil. Foruten egen jordveg som også består av rikelig beiter på innomgjerds og med beiterett på kjølen så har han skaffet seg avtaler på kjøp av fôr i nærområdet. Det er rundballer som er hovedmenyen, men den romslige låven har også ei ganske stor høytørke som han håper å bruke til å få høstet inn høy.

En får ta det litt etter hvert mener Eskil. På redskapsfronten følger nødvendig jordbruksutstyr med i forpaktningen, noen store planer om ny og dyr traktor har han ikke. Det er produksjonen i fjøset som blir det viktigste mener han. Hvis det går bra der mener han at dette skal være et brukbart levebrød. Jeg kommer nok til å satse på NRF- kombinert med Simmental som kurase, gammelrasene går nok ut etterhvert sier han.

Mjølkekvota er på ca. 100 tonn. Jeg har nok mål om å få leid litt til når jeg kommer skikkelig i gang sier han. Det er vårkalving på de fleste kyr som står på fjøset nå. Det betyr sommermjølking og høgeste produksjonen i beitesesongen. Det er best betalt da sier han lurt.

Q- emblemet er alt på arbeidsbuksa. Ja det blir levering dit fra 1. april bekrefter han. Mange lokale arbeidsplasser teller mye synes han.

Med alt det negative som tas fram om landbruket om dagen er det veldig positivt å kunne fortelle om en ungdom som vil satse på det som ofte omtales som viktig og positivt, de små og mellomstore mjølkebrukene. Dem blir det stadig færre av dessverre, men Eskil går mot strømmen. Det bør han ha all ære av.

Opp gjennom oppveksten har han hatt jobber på flere garder som gardskar og avløser. Det blir noe annet å få drive eget synes han. Det forstår vi godt. Lykke til med både gardsdrifta og innspurten på skolen!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts