Næringsliv
En kommende maskinkjører?
En kommende maskinkjører?
Olav Iverslien
Redaktør

Anleggsvirksomhet og barn er alltid et faremoment.  Eidsiva Bredbånd tar konsekvensen av det og har tegnet partnerskapsavtale med utbyggerselskapet Brunbjørn AS i det som kalles Trygg Skoleveg. Det består av at berørte barnehager og skoler som grenser inn til utbyggingsområder og som kan oppleve anleggsvirksomhet på skoleveg eller rundt barnehagen blir kurset og informert før byggearbeidene starter opp.

Nå står bredbåndutbygging i Holsbakkene opp for Follebu sentrum for tur og barnehagene på Kornhaug og FUS samt elvene på Follebu Skole har fått slik innføring i går og i dag.

For de minste starter kursdagen med lesing av ei barnebok som heter Pus og Brunbjørn. Der fortelles i enkle beskrivelser farer rundt en byggeplass og annen anleggsvirksomhet. Neste del av kurset er nok den mest populære. Da får alle som vil prøve seg på en minigraver og kan kvalifisere seg for «maskinfører bevis». Ingen tvil om at dette var et høydepunkt for ungene. De modigste festet sjøl grepet på spakene med en trygg voksen hånd under, de som var litt mer skeptiske satt med et bredt smil og fulgte maskinas arbeid i sandkassa.

Viktig utbygging

Å føre fram bredbånd er svært sentralt i hele landet for at innbyggerne skal kunne delta i den digitaliserte hverdagen- være på nett av god hastighet og stabilitet. Regjeringas målsetting med 90 % dekning til 2020 blir nok vanskelig å nå. Prosjektleder Even Lillemo-Thorud i Eidsiva Bredbånd kunne opplyse at Innlandsfylkene nå har tatt igjen resten av landet og nærmer seg 60% dekning med 4G og fibernett. Utbygging er en kostnad og snittinstallasjonen er ca. 5.000 pr husstand, Det tegnes avtaler i ulike grender/boligfelt for å få ført fram dette. I Follebu nå er det graving av kabel. Brunbjørn legger også fiberkabel på stolpenettet og det går an å bruke plog for nedlegging av trekkerør og kabel i vegskuldre.  Vi tar sikkerhet på største alvor sier Magnus von Schantz som er HR ansvarlig i Brunbjørn. Han synes at det å bruke tid på undervisningsopplegg som dette er positivt forebyggende arbeid.

bb2

Even Lillemo-Thorud Eidsiva Bredbånd og Magnus Von Schantz Brunbjørn AS

Arbeidene i Holsbakkene starter nå og ungene er godt forberedt på hva som skjer på dagtid da arbeide foregår og har lært å respektere sperringer og faren rundt maskiner. Dette er ikke leketøy og prøve-kjøring som det var i barnehagen i går blir nok et engangstilfelle.

Prosjektansvarlig  i Brunbjørn på Trygg Skolevei er Karen Sann Fougner(bildet). Hun koordinerte undervisningsopplegget og ordnet køen foran gravemaskina.

bb3

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts