Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

 

 Gausdal Apotek er helt klart en samfunnskritisk virksomhet som holder vanlig åpent. Ingunn Heggen som driver apoteket forteller at det nå er ganske normal drift. Det var en viss panikkhandel da de strenge tiltakene ble innført, men nå har det stabilisert seg, Det er innført rasjonering på noen livsviktige medisiner som insulinpreparater, cortison og Paracet. Sistnevnte som er reseptfri feber – og smertedempende tabletter blir det nå kun utlevert en pakke pr. kunde av. Vi har innført maks 5 kunder inne på samme tid og innskjerpet dette med avstand mellom folk samt montert plexiglass ved skranken. Det er færre kunder innom, men vi har en jevn trafikk og en bemanning som er tilstrekkelig pr. nå sier hun.

I nabobygget holder Hageland / Gartner Hagen til. Vi er veldig spente på hvordan ting utvikler seg framover sier Oddgeir Hagen. Mars er ingen stor måned for oss, men det er klart påsketrafikken blir merkbart mindre uten tilreisende turister. Det vi er mest spente på er hvordan ting blir etter påske, i månedskiftet april/mai da utplantingssesongen starter for alvor. I gartneriet er det vanlig produksjon av planter for vår og sommer. De bør sjølsagt helst selges sier han. Firmaet har permitterte noen og andre er flyttet over til arbeid i gartneriet. Det er veldig usikre tider for hele bransjen vår men vi håper på at ting stabiliserer seg og at folk fortsatt vil plante ut i hager og bed når den tid kommer sier han. I butikken er det vanlig anbefalte hygienetiltak og oppfordring til å holde avstand. Åpningstider er litt redusert.

I nabobygget holder Gausdal Optikk til. Deler av virksomheten er ikke tilgjengelig nå da syns-testene må utgå grunnet nærkontakt mellom optiker og kunder. De holder fortsatt åpent for utlevering av briller, linser og nødvendig utstyr til dette. Nå har de åpent tirsdag og torsdag fra 11-14.

Av andre butikker er dagligvare, Europris, Polet , Sporten og Annes Klær åpne. Kafeene er stengt.

I Gausdal kommune går driften noenlunde som normalt. En lege er i karantene ellers er legesenteret fult bemannet. Det er åpnet opp for videokonsultasjon med fastlegen nå. I helsektoren er 6 medarbeidere i karantene, ingen av dem med påvist smitte. Det er fortsatt bare registrert 4 smittetilfeller her i Gausdal. Men en må vente at tallet kan øke. De som kan det har hjemmekontor og kommunen møtes daglig i krisestab for å diskutere utviklingen av epidemien. Smittevernutstyr er det pr. nå tilgang til det nødvendige utstyr. Fylkesmannen har også tatt en koordinerende rolle mellom kommunen i Innlandet for sikkerhet for nødvendig volum. Utstyret kan omdisponeres hvis noen får ekstra behov.

Det er ingen store driftsproblemer pr nå meder ordføreren. Alle enheter har beredskapsplaner for eventuelt stort fravær.

Som riksnyhetene meldte i dag er alle skoler og barnehager stengt til over påske. Det gis barnehageplass for unger der foreldre er i samfunnskritiske jobber. Av nye bestemmelser ellers er det verdt å merke seg oppfordringen om minst mulig trafikk og sosial kontakt, Hygienereglene gjelder også og er minst like viktige framover. Hytteforbudet vil gjelde til over påske, med noen unntaksbestemmelser. Men overnatting på hytta for personer fra annen bostedskommune er forbudt. Det gjelder også at alle som kommer tilbake til kommunen fra reiser i utlandet automatisk får 14 dagers hjemme-karantene.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts