Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

For det er kritisk tørt på jordene i Gausdal. Først en unormal og tørr mai og så nesten konstant tørt og varmt vær med en del vind i juni. Det har tæret hardt på grasveksten både dyrka mark og beiter nede i bygda. Landbrukskontoret er fullt inneforstått med at dette kan se kritisk ut for mange og at grovforavlingene til silo og høy kan bli en stor utfordring kommende inneforings-sesong.

Gardbrukerne oppfordres allerede nå og melde fra til landbrukskontoret om at det er utsikter til store avlingstap. Det er nedfelt i forskrift for erstatning for avlingsskade at en skal melde fra så raskt som mulig etter at skaden har skjedd. Mange hadde halvparten og under det av normal avling til førsteslått og håpet om en god gjenvekst for andre eller til og med tredje slått blir mindre for hver dag som går med denne tropevarmen. I solutsatte hellinger begynner det å bli gult og myrlendte områder som før har vært vanskelige å utpå er knusktørre.

Øystein Jorde ved landbrukskontoret sier at det er viktig at de som er berørt melder fra alt nå. Det er alle oppfordret til i en info-mail fra Landbrukskontoret før helga. Han forteller at alt mange har meldt i fra og de regner med stor pågang utover høsten. Søknadsfristen for avlingsskadetrygd er først 31. oktober og i mellomtida er det viktig å sørge for god dokumentasjon av avlingsnivå med gode notater og eventuelt bilder, beiting på innmark og dyrka jord må også noteres da dette blir etterspurt når en skal søke. Du må ha et avlingstap på minst 30 % for å få erstatning og beløp under 5.000 utbetales ikke. For grovfôr, som er mest aktuelt her i Gausdal, beregnes avlingen ut fra en normalvling i kommunen. I dette området er det 540 forenheter pr dekar og erstatningsbeløpet er satt til kr 3.70 pr forenhet. Landbrukskontoret oppfordrer også til at alle tilgjengelige arealer må høstes og at utmarksbeiter burkes så godt det lar seg gjøre. Problemet nå er at mange beiteområder også er uten vann ved at bekker og oppkommer for det meste er tørket ut. Så lett er situasjonen ikke om dagen.

Det er også viktig å være klar over at det er kun mengdetapet som erstattes. Følger av mindre produksjon, tidligere levering av slaktedyr og selve inntektstapet får en ikke dekket. Problemet utover høsten kan bli at det blir lange ventetider for å få levert dyr til slakt. Et annet stort problem at det å få tak i erstatningsfôr antagelig blir svært vanskelig. Så å si hele Øst-Norge er rammet av tørken, for ikke å si hele Sør-Skandinavia. Kornåkrene skyter kortvokst og mange har allerede høstet kornavlingene som grønnfôr. Dette blir det lite halm av som for mange har vært redningen i et år med lite foring. Det ser i det heletatt ganske dystert ut for kommende vinter hvis det ikke snart blir væromslag og rikelig med regn.

Nå er det sikkert ikke det folk flest ønsker seg når fellesferien starter til helga, men kanskje en må ofre noen feriedager med mindre hyggelig utevær etter to måneder med sommer? Den vedvarende tørken kan gi veldig store konsekvenser og problemer for mange..

Til gardbrukerne er meldingen at de må huske og melde i fra om svikt i avlingene og det bør gjøres NÅ!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts