Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Leder i Nasjonalparkstyret Olav Olstad redegjorde for bakgrunnen for dette startpunktet for besøkende i Nasjonalparken. En brukerundersøkelse viste at innfallsporten fra Gausdals-sida var her ved starten for Liomsetervegen og derfor blir det nå etablert en stor parkering og et informasjonsplatå med ulike faktaopplysninger på flere tavler og mulighet for å sitte ned på solide benker før eller etter turen. Han takket alle involverte i prosjektet fra grunneier Statskog via Fjellstyret som hoved-entreprenør og Erik Sveen As for graving, planering og tilrettelegging i terrenget. Vegselskapet er også med på opprustingen og DNT har gjort en dugnadsinnsats for merkede råk innover i Nasjonalparken fra dette startpunktet. Det er brukt ca. 1.2 millioner i anlegget som nå framstår som et innbydende stoppested for gjester i fjellheimen.

Startpunkt Holsbru er ett av 4 slike startpunkt for Langsua. De tre andre ligger ved Jotunheimvegen fra Skåbu, ved Storeskag i Valdres og på Revsjøen. Det er planlagt to slike startpunkt til, ett ved Lenningen på Valdressida av Vestfjellet og ett på Verksodden i Espedal.

L2

Knut Storberget erklærte Startpunkt Holsbru for åpnet

Ordfører Hans O Høistad gratulerte med et fint anlegg og kunne samtidig opplyse om at Gausdal nå fra i juli var godkjent som Nasjonalpark-kommune etter nye retningslinjer. Siste mann ut var Fylkesmann Storberget som berømmet det fine anlegget og synes det var god symbolbruk i materialvalget, tre og stein som Innlandsfylkene er preget av. Tilrettelegging for besøk i slike verneområder mente han var veldig viktig for å øke forståelsen for å ta vare på natur og artsmangfoldet som en Nasjonalpark består av. Jo flere som får oppleve dette jo bedre mente han. Han reklamerte også for kortreist ferie i slike fine naturområder som Innlandet er så rike på.

L3

Mye informasjon å finne på tavlene på Startpunkt Holsbru

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts