Skip to main content
annonser
Næringsliv
Soceller på taket i Ner-Bjørge
Soceller på taket i Ner-Bjørge
Olav Iverslien
Redaktør

Det var for ca. ett år siden at Anders Bjørge fikk installert solpaneler på sørsiden av det tidligere drivhuset som nå er uthus/garasje. Det er montert 20 solcellepaneler som dekker 50-60 kvadratmeter av taket. Ved full produksjon skal anlegget gi 6-8 kilowatt-timer. Men dette er væravhengig. Kjølig kaldt vær ser ut til å gi mest strøm. Strømmen kan tas ut i eget bolighus og overskuddsstrøm transporteres ut på nett og blir oppgjort med betaling av gjeldende strømpris minus noen kostnader.

Hvordan er du fornøyd lurer vi på? Vår og høst er det nok en merkbar reduksjon på strømregningen sier Bjørge. På sommeren klarer de ikke å nyttiggjøre seg all energien som produseres, men han synes likevel ikke at salgsinntektene enda utgjør en vesentlig inntektskilde, Bjørge investerte ca. 120 000 i anlegget etter at tilskudd fra Enova var fratrukket. Anlegget er kjøpt gjennom Eidsiva Energi som gikk ut med forespørsel om å få med strømabonnenter på et prøveprosjekt i fjor. De samarbeider med firmaet Solcellespesialisten som sto for all montering av paneler og nødvendige el-installasjoner.

Sol2

Fra panelet på dette styringsskapet kan Bjørge lese av produksjonsdata

Jeg følger nok ikke godt nok opp statistikken på produksjon og salg av strøm som jeg kanskje burde for å kunne gi eksakte opplysninger om økonomien i dette sier Bjørge. Han legger til at det nok vil gå en god stund før anlegget er nedbetalt. Men han har tro på prinsippet med å nyttiggjøre seg solenergien og ser det som et godt miljøtiltak.

Om ikke det er nok har Bjørge fra før jordvarme fra nedgravde sløyfer som går på jordet nord for vegen opp til huset og der tas varmtvann og boligoppvarming til radiatorer ut via ei varmepumpe. Vi legger også merke til at det står en el-bil parkert ved innkjøringen til huset så her er det gjort mange tiltak for å bruke alternativ energi og være med på en bærekraftig utvikling!

Det er ikke mange tak å se her i bygda med solpaneler enda. Det ligger et hus til i nærområdet til Bjørge i et bolighus i Lakkegata. Det har et noe mindre panel montert. I høst skal det installeres et større anlegg på en driftsbygning i Vestre Gausdal. Etter hvert som flere prøver ut dette og teknologien rundt solpaneler blir stadig bedre vil nok solstrøm spre mer om seg. Sola er gratis, men installasjoner for å nyttiggjøre seg dette koster foreløpig en del.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts