Næringsliv
Snart skrus dette skiltet ned
Snart skrus dette skiltet ned
Olav Iverslien
Redaktør

Tiden fram til påske skal brukes til rydding og tømming av lokalene. Kontoret har foruten Lundemo nå betjentene Øvstedal, Jørstad og Løkken som kommer fra kontoret i Øyer som alt er nedlagt. I tilleg er det en kontorfunkjsonær. Politiarbeidet for disse to kommunen skal etter 1.april foregå fra politistasjonen på Lillehammer.

I forbindelse med politireformen og nedleggelse av lokale lensmannskontor er det vedtatt å opprette det som kalles politikontakt i alle kommuner. Det er Ane Bræin som er tiltenkt denne oppgaven for Gausdal og Øyer. Vi kommer tilbake med presentasjon av henne og hvordan i praksis dette skal fungere ved en senere anledning. Det er tiltenkt at politikontakten skal være et bindeledd særlig rettet mot det forebyggende politiarbeidet ute i lokalsamfunnet. Det er delte meninger også innad i Politiet om hvordan politireformen vil fungere ute i distriktene, men dette er vedtatt og det er ingen vei tilbake nå . At lensmannen blir borte er uansett en historisk milepel. Med det fjernes en stilling som har flere hundreårig tradisjon i landets kommuner.

Hva som skjer med lokalene der lensmannskontoret holder til er enda ikke avklart, men enten blir det videre utleie til kontorlokaler eller ombygging til leiligheter som det allerede er flere av i dette bygget.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts