Næringsliv
Virksomheten på Granheim kan bli flyttet
Virksomheten på Granheim kan bli flyttet
Olav Iverslien
Redaktør

Det var viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet (SI), Astrid Bugge Mjærum og divisjonsdirektøren for habilitering og rehabilitering, Astrid Millum som orienterte de ansatte i et allmøte i dag. Deres melding var at når sakslista til førstkommende styremøte i Sykehuset Innlandet kommer ut mandag i neste uke vil den etter all sannsynlighet inneholde et forslag til vedtak om å flytte virksomheten i Follebu til sykehuset på Lillehammer. Styret i SI skal behandle denne saken fredag 19 oktober, så her er det korte frister ute og går.

Både Mjærum og Millum understreket sterkt ordet FLYTTING når Gausdøl’n fikk en kort prat med dem etter møtet. Hvis dette blir vedtatt betyr det at både poliklinisk lungemedisin og rehabilitering ved opphold på sykehus blir flyttet til Lillehammer. Det vil mest sannsynlig skje i første halvår 2019.

Det betyr også i klartekst at virksomheten ved Granheim opphører.

De kunne ikke si noe konkret om hva den nye avdelingen skulle omfatte og heller ikke om omfanget av for eksempel stillinger for fagpersonell og andre ansatte. Begge forsto imidlertid godt de ansattes bekymring for det og tok det på største alvor.

Begrunnelsen for flyttingen har selvfølgelig med økonomi å gjøre. Ingen har vel unngått og lese om Sykehuset Innlandets store underskudd på drift hittil i år ( ca. 50 mill) og det faktum at SI i årene framover får 450 millioner mindre i sitt driftsbudsjett årlig. Men vi har fokus på både det medisinsk faglige og det økonomiske i denne saken understreket Mjærum.

Stor arbeidsplass

På Granheim er det over 30 årsverk, flest innen helsefaglige stillinger men også noen innen eiendom/internservice (teknisk personell).

De ansatte var selvfølgelig ganske oppgitt etter møtet. Som en av dem sa til oss. Vi har sjølsagt fokus på arbeidsplassene våre, men minst like viktig er at vi tenker på pasientene her. Vi ser hvor mye et opphold betyr for dem og tviler nok i utgangspunktet på at en avdeling som opprettes kan gi et likeverdig tilbud med det på Granheim. De flotte omgivelsene her, lite forurensing og støy, topp moderne gymsal og basseng og bred kompetanse innen lungemedisin. Et endret tilbud  vil til sjuende og sist gå ut over de med kronisk lungesjukdom som det stadig blir flere av.

Vi ble nok ganske overasket over at dette kom opp nå. Det er på bakgrunn av de tilpasninger vi har gjort for å få en sunn drift her. Det går på at 13 pasientplasser er tatt ned, vi har sett på liggetid og bygd opp stadig bedre tilbud på poliklinikk. Det var noen av reaksjonene som kom etter møtet.

Når de ansatte og fagmiljøet for summet seg etter den triste beskjeden får vi nok høre mer om det.

Granheim har «levd farlig» i flere omganger opp gjennom årene. Det er ikke mange årene siden siste runde med tilpasninger.  I hvilken grad sjukehusstyret nå vil ta til seg de gode argumenter som de ansatte har står igjen å se? Hvis Granheim legges ned, unnskyld flyttes, vil det være et stort tap for Gausdal Kommune!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts