Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Den erfarne bygdeslakteren Terje Holen var lærer og Trond Klaape holdt slaktelam til denne demonstrasjonen av slakting som foregikk på Brubakken like nedenfor Ungdomsskolen.

Elevene fikk se hele prosessen fra avliving, stikking med påfølgende avblødning, deretter ble skinnet flådd av og til slutt ble magesekk og innvoller tatt ut. Det var et riktig pent slakt som etter hvert kom til syne der det hang i lesse-apparatet på en innleid traktor. Holen hadde en smart slaktebenk til hjelp og demonstrerte elegant hvordan fellen ble flådd av etter at riktig løsning rund bein og buk var foretatt og hodet kappet av. Skinnet ble holdt fats på benken og slakte smatt ut av fellen uten en rift.

slakt 2

Slik flår du en sau med enkle hjelpemidler

Fro noen elever var nok denne undervisningstimen litt i drøyeste laget, men mange fulgte også interessert med på Holen sine rike kunnskaper om behandling av slakt. De hadde god tid så slakteren kostet også på seg en ekstra leksjon om de indre organers betydning og funksjoner, de ble skåret ut og vist fram etter hvert som det ble forklart. På spørsmål som ble stilt hadde mange av de mest interesserte gode svar på. Her fikk vi forklaring om nyrer, lunger, hjerte og lever. I tidligere tider ble nesten alt på dyret tatt vare på og brukt fra blodet, tarmene til pølsestapping, hjerte og lever. Lunger og nyrer anbefalte ikke Holen å bruke som mat.

En perfekt slakteskrott var resultatet. Det må ha vært et stjerne-lam? Passe med fett og god kjøttfylde. En ukes hengetid til mørning ca. anbefalte Holen i dette friske høstværet rundt noen få plussgrader. Hvis det ble varmere i lufta og større luftfuktighet skulle en være mer påpasselig.

Det er nesten blitt kontroversielt med slike demonstrasjoner av slakting. Vi tror de fleste bare har godt av å sjå hvordan dette skjer og hvordan maten blir til. Holen sine kvalifikasjoner er det ingen grunn til å tvile på han er både en dyktig slakter og en god pedagog.

Niendetrinnet vard delt inn i to grupper og det ble slaktet 2 lam denne dagen så alle fikk se. Den andre gruppa fikk innføring i primstavens inndeling og bekrivelser av Trond Klaape. Dette undervisningsopplegget følger årtidene og har grensesnitt til mange fag i ungdomsskolen. Det viktigste med en slik slaktedag er antagelig å ta vare på tradisjoner og vise fram at slik blir fårikålkjøttet og lammesteika til. Det skjer ikke i kjøledisken på lavprisbutikken. Og det blir færre og færre igjen som kan håndverket til en bygdeslakter.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts