Næringsliv
Illustrajonsfoto fra naturen
Illustrajonsfoto fra naturen
Olav Iverslien
Redaktør

 

 Koronakrisa har endret samfunnet totalt den siste uka. Hovedbudskapet er fortsatt »hold deg mest mulig hjemme og for deg sjøl». Det setter stort preg på samfunnslivet.

Men en del ting fungerer også. Johnny Linn på Gausdal Drosjesentral forteller at de pr. nå har permittert halve styrken og kjører med 5 biler . Det er fortsatt døgnvakt derog  de fortsetter for å oppfylle de anbud de er inne i og for at bygdafolket skal få den service de har krav på. Men med stopp i all kjøring til skoler, barnehager SFO og sterkt redusert kjøring i ordinær sjuketransport til lege og sjukehus er det klart dette merkes godt, sier han.

Vi tar også forholdsregler og følger de råd som myndighetene og Taxiforbundet har sendt ut, Det medfører blant annet at en ikke skal kjøre mer enn 2 passasjerer om gangen og de reisende blir henvist til ikke å sitte foran hos sjåføren. Men vi er opptatt av at de gamle som er avhengig av skyss fra oss fortsatt skal få et tilbud og opprettholder handlerutene en gang i uka.

Linn vil også minne om tilbudet innen Flexiskyss som han mener er et supert distrikts-tilbud. Blir det vanskelig å komme seg på butikken, eller noen er sterkt skeptiske til å ut blant folk hvis de sjøl er i risikogruppen, så kan dette systemet brukes til å kjøre ut varer hvis en får en avtale med butikken om å bestille / pakke varer. Da kan vi hente og kjøre det hjem. Vi skal yte den servicen vi kan bistå med men håper som alle andre på at ting skal normalisere seg etter hvert avslutter Linn.

Håndverksbedriftene

Gausdal har mange av dem ; snekkere, rørleggere, elektrikere og malere m.fl. Alle merker nok endringen som er nå.

Lars Medby i rørleggerfirmaet Medby AS forteller at de pr. nå har permittert 4 ansatte. Vi er heldige og har flere store rammeavtaler med offentlige og private kunder som går uavhengig av den situasjonen vi er oppe i nå. Alle hos oss er friske og vi utfører reparasjonsoppdrag som måtte oppstå som før sier Medby.

Gunnar Herregården i Minell Skogvang forteller at de også har merket endringer. En del prosjekter blir forsinket grunnet at andre håndverkere ikke får fulført som planlagt. Men en god del prosjekter fortsetter også. Totalt er 8 permitterte ved de tre bedriftene på Tretten, Lillehammer og i Gausdal. Kontoransatte har mulighet for hjemmekontor, men en del fortsetter også på vanlig kontorplass for å ha nødvendig kontakt med montørene daglig. Vi tar alle hasteoppdrag som vanlig sier han. Fokuset nå er å beskytte arbeidsfolket og komme oss gjennom dette på best mulig måte. Noen avbestiller planlagte jobber og det viser vi forståelse for. Men allel våre medarbeidere er friske og vi følger de hygienetiltak som er anbefalt av myndighetene.

Karl Erik Karlsen i Maler’n Karlsen har omtrent samme erfaring som de andre her. Nå er 6 av 16 håndverkere permittert. Vi har bra med ordrereserve når sesong for utvendige arbeider kan starte opp, det håper vi er i gang rett over påske. Ellers er usikkerheten det verste. Det er veldig vanskelig å planlegge nå. Flere jobber blir utsatt og vi må bare respektere at det skjer. Største utfordringen blir vel hvis tiltakene går mot en enda større grad av nedstenging enn nå. Skal ytterligere vanlig virksomhet få hardere begrensninger framover så vil dette bli vanskelig for mange. Han merker en oppsving i butikksalget som nok kan tyde på at folk bruker ledig tid til egne opp-pussingsprosjekter. Vi holder åpent og følger de retningslinjer for smittevern som er anbefalt sier han.

Så slik ser det ut med denne overskriften håndverk og servicenæring lokalt. Usikkerhet og redusert fart er vel hovedkonklusjonene. Den verst rammede næringen også her i Gausdal er nok reiseliv og turisme. Her er det meste helt stengt ned og driverne har nok mer eller mindre tatt innover seg at påska 2020 er «avlyst». Det medfører store inntektstap for mange.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts