Skip to main content
annonser
Næringsliv
Om en uke stenger lensmannskontoret
Om en uke stenger lensmannskontoret
Olav Iverslien
Redaktør

Noe av utsyret flyttes med, men en god del både inventar og rekvisita er overflødig. Lensmann Ola Lundemo synes det var unødvendig å kjøre alt på avfallspalssen hvis noen her lokalt kunne ha bruk for noe av det. Derfor inviterer han til bruktmarked på kontoret. I tidsrommet 14-20 mars kan representanter fra lag og foreninger i Gausdal komme innom kontoret og skrive seg på liste over hva de kan ha bruk for. Så blir det loddtrekning hvis flere er interessert i samme ting. Det er en del kontormøbler som godt kan fungere i gjenbruk, lamper, stoler, hyller, skap, ringpermer ( tomme) og annet arkivmateriell.Tingene gis bort mot avhenting når visninsgperioden er over.

Det er mye  historie over nedleggelse av lensmannkontoret i bygda.  I følge pensjonert lensmann Jens Høistad er det i historiske skrifter nevnt lensmann Bård På Berge fra året 1332, så det har vært egen lensmann i flere hundreår her i Gausdal . Etter politireformen ble det slik at Gausdal som en av flere kommuner i Gudbrandsdalen mistet sitt lensmannskontor. De ansatte både fra Øyer og Gausdal overføres nå til Lillehammer. Der er ledelsen av geografisk driftsenhet MIDT under Innlandet Politidistrikt plassert. Denne enheten strekker seg fra Minesund i sør til Sognefjellet, Dovrefjell og Bjorli i nord og er en av 3 driftsenheter i det nye politidistriktet som har hovedsete på Hamar. De to andre enhetene er VEST på Gjøvik og ØST med hovedkontor på Elverum. Driftenhetsleder for MIDT er Terje Krogstad.

Som en del av politireformen er det bestemt at alle kommuner skal ha en politikontakt. For Gausdal og Lillehammer felles er det Ane Bræin som er midlertidig ansatt i den funksjonen. Hun opplyser at avklaring om hvordan dette skal fungere med kontaktpunkt og evt. fatse kontordager lokalt  skal nedtegnes i en samhandlingsavtale mellom Politiet og kommunen. Denne avtalener enda ikke klar. Politikontakten skal særlig ha fokus på det forebyggende politiarbeidet ute i lokalsamfunnet.

I Gausdal flytter de  fire polititejenetemennen i Gausdal over til etterforskningsavdelingen på Lillehammer. Det er Ola Lundemo, Ivar Jørtstad, Torstein Øvstedal og Sverre Løken ( tidl Øyer ). Kontormedarbeider Marit Klufthaugen går av med pensjon.  Ola Lundemo kom til Gausdal i 1983 og har med det 35 års tjenste ved lensmannskontoret her. Det har vært ei fin tid og litt vemodig at det er slutt sier han til Gausdøl'n.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts