Skip to main content
annonser
Næringsliv
Ingunn Klingsheim og Tone Hovde er leverandører til Reko-ringen
Ingunn Klingsheim og Tone Hovde er leverandører til Reko-ringen
Olav Iverslien
Redaktør

Du har kanskje hørt om begrepet men vet ikke helt hva det innebærer? Her i distriktet har vi REKO-Ringen Lillehammer og gausdalsjenta Konstanse Toft har vært  administrator for denne handelsformen som i det store og hele styres via Facebook. REKO er forkortelse for Rejâl Konsum ( eller rettferdig forbruk/handel om du vil oversette det). Fenomenet startet i Jakobstad/Østerbotten i Finland av Thomas Snellmann etter en modell fra Frankrike. Det betyr i praksis direkte salg fra produsent til forbruker uten mellomledd.

Konstanse kan fortelle at siden REKO –Ringen på Lillehammer ble startet opp våren 2018 er det nå nesten . 4.000 medlemmer eller kunder i denne Facebook-gruppa og det er mellom 100 og 120 produsenter som leverer varer og er tilknyttet den samme gruppa. Det er gardbrukere og andre  med all slags produksjon fra kjøttvarer, egg, honning, poteter, bakst og saft/syltetøy for å nevne noe.

Initiativet til å starte opp slike ringer kom fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag som har hatt en prosjektleder som reiser rundt og informerer om hvordan dette kan løses i praksis. Det krever en administrator som godkjenner nye medlemmer/kunder i en lukket Facebook-gruppe og også tar imot innmelding fra de som har noe å selge. Den store fordelen er at bestilling / salg skjer direkte mellom kunde og produsent. Kunden får varene ferdig pakket til avtalt pris og henter dette på fastsatt sted, betaler og tar med seg varen hjem.

Minst mulig mellomledd og administrasjon sier Konstanse. Vi kaller det en utlevering og her skjer det på Lurhaugen ved Lillehammer stasjon annenhver uke. Her er ikke noe marked eller salg. Skal du ha varen må den være bestilt på forhånd og det er direkte kontakt mellom kjøper og selger på nettet i forkant.

Hva er fordelene? At produsenten sitter igjen med hele fortjenesten og at kunden får ferske og gode varer fra lokalområdet direkte fra den som produserer. Vi har leverandører fra Biri/Gjøvikområde i sør til langt oppover Gudbrandsdalen i nord. En del av varene er sesong produkter andre har frossenvarer som er i salg hele året. Det er produsentens ansvar å merke varen slik regelverket fra Mattilsynet tilsier.

Fornøyde kunder? Ja så absolutt sier Konstanse. På de siste utleveringen før jul var det ganske «vilt» opp i 200 kunder på utleveringene. En på en vanlig utlevering er det også gjerne opp mot 100 kunder og mellom10 og 15 produsenter som lever ut varer. Alt er unnagjort på ca. en halv time og det er ikke noe svinn. Alt er pakket og klargjort etter bestilling.

Konstanse er sjøl leverandør av grønnsaker, bakst og syltetøy. Jeg har nok nesten doblet omsetningen på denne måten sier hun. Jeg synes dette er en glimrende måte å selge egne varer fra garden på uten mye ekstra arbeid for noen.

Jobben som administrator er å godkjenne produsentene som legger ut annonse for neste utlevering. Vi har noen regler for hvordan dette skal se ut. Så skal det gå tydelig fram når utlevering er mens kontakten ellers går direkte mellom kunde og leverandør.  Jeg mener dette er en salgsform som fremmer et bærekraftig forbruk sier Konstanse, Her får du kjøpt lokale matvarer, ingen unødige penger til emballasje eller transport og de som har hatt arbeidet med produksjonen får beholde den salgsverdien som de setter varen til. Kunden møter også bonden eller produsenten ansikt til ansikt og etablerer en god kontakt som ofte fører til fast handel framover.

Vi møtte opp på Lurhaugen på utleveringen som var nå torsdag før påske for å se hvordan dette fungere i praksis. Like før kl. 1900 kom 8-10 produsenter og rigget seg opp med biler og salgsbord.  Her var det kjøttvarer ,egg, honning, bakst  med mere. Varene var ferdig pakket og mekret og presis kl. 1900 kom kundene også sigende på. Det var rask utlevering og litt ordveksling mellom kunde og produsent. Betaling via Vipps eller kontanter og etter en 20 minutters tid var det meste unnagjort. Effektivt og greit,  torsdag 25 april er det ny utlevering og melder du deg inn i Facebook-gruppa Rekoring Lillehammer får du tilgang til de tilbud som er den utleveringen Systemet virke smart og enkelt , ikke rart dette har fått stor utbredelse både her i Norge og i andre land. Når vekstsesongen kommer i gang blir det enda større utbud av ferske varer innen grøntsektoren og nye produsenter kommer stadig til med sine tilbud. Her i landet er det nå over 40 Reko-ringer der 450 produsenter er tilknyttet, en regner med at over 100 000 kunder handler matvarer direkte på denne måten.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts