Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Det er dimensjoner over utbyggingen der nybygget er planlagt på hele 8.000 kvadratmeter og en prislapp på ca. 600 millioner kroner. Styret I Kavli ga nylig klarsignal for utbyggingen som starter i disse dager. Etter at byggingen ble lansert i 2017 har meieriet alt bruk flere titallas millioner på omlegging av vegen for å få areal nok inntil det eksisterende anlegget. Administrerende direktør i Q-meieriene, Bent Myrdahl, sier til pressen at nybygget skal stå ferdig 31.12 2020 og at de ved utvidelsen har en målsetting om å kunne foredle ca.145 millioner liter melk i 2025. Det er ca. 10 prosent av landets mjølkeproduksjon og en økning for Q-meieriene på ca. 30 millioner liter mjølk årlig.  I dag har Q-meieriene ca.24 prosent av konsummelk-markedet for ferdigvarer i de produkter de er inne i ( flytende produkter , rømme og yoghurt /skyr).  Målsettingen er 30 % markedsandel i de samme sektorer.

På spørsmål om hvordan dette vil påvirke meieridriften i Gausdal (bilde)svarer Myrdahl at Gausdal blir minst like viktig framover. Det er investert over 100 millioner i anlegget her ved Segalstad bru de siste årene og anlegget her er viktig for rasjonell distribusjon til Innlandet og alt nordover i landet.

Som vi ser er det stor framtidstro i Q-meieriene og det betyr mye også for en hjørnesteinsbedrift her i Gausdal.

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts