Skip to main content
annonser
Næringsliv
Planutvalget sa ja til Thons utbyggingsplaner
Planutvalget sa ja til Thons utbyggingsplaner
Olav Iverslien
Redaktør

Det som gjenstår nå er endelig godkjenning av planen i kommunestyret der den skal opp på møtet 31.mai. Det var mange innspill i høringsrunden som reguleringsplanen nå har vært ute til. Innsigelser, det vil si kommentarer fra regionale myndigheter som kan underkjenne planen, var de 6 av. De kom fra Vegvesenet, NVE, Fylkesmannen ,Oppland Fylkeskommunen. Disse innsigelsene var innarbeidet i det siste planutkastet og bekreftelse fra de myndighetene som hadde bemerket ting var i ferd med å komme inn med melding at tiltakene ble godkjent slik de nå foreligger. Det gikk blant annet på rekkefølgen av når gang- og sykkelveg langs Skeisvegen/ Peer Gynt Vegen skulle være ferdig, overvannshåndtering, estetiske forhold og opparbeiding av et torg sentralt i utbyggingsområdet.

Det er videre under arbeidet med planen tatt hensyn til mindre byggehøyde opp mot alpinbakken, flytting av høy bygg og av barneområde og en del omrokkering av tilførselsveger og nedfartsløyper i forbindelse med ny sentral parkeringsplass.

På bordet i dag lå også noen innvendinger mot planen fra Høifjellssanatoriet. De ble ikke tatt inn i planen. Det vesle som ble endret var at det ble presisert at for bygg under lovkravet om vannbåren varme ( under 4 etasjer) ble det for alternativ oppvarming også tatt inn at det kunne være vedfyring ved at byggene fikk montert pipeløp.

Planen ble nøye gjennomgått av Jon Sylte og etter 2 timer ( den første halvtimen gikk med til dataproblemer) så var vedtaket enstemmig.

putv 2

Plansjef Jon Sylte går gjennom reguleringsplanen

Det ble underveis advart med å trekke inn nye elementer i planen som kunne føre til ny høringsrunde og uviss utsettelse av arbeidet. Ordfører Han Høistad presiserte dette ved møtet.

Så skulle alt ligge til rette for en byggestart etter 1. juni. Rivningsarbeidene på tidligere Gausdal er alt i gang og utsalg av 56 leiligheter på Skitorget starter nå. De markedsføres undernavnet « Skeikampen Høyfjellsenter». Planen er nok av de største utbyggingsplaner noen sinne her i Gausdal. En plan som bør gi store ringvirkninger.  Den omfatter fullt utbygd 430 mye fritidsleiligheter for privat eierskap , 100 utleiesenger beholdes i den tidligere hotelldelen og det blir store endringer i infrastruktur sentralt på Skeikampen.

putv3

Rivingen på tidligere Gausdal har startet

Det er bra at planene nå får en løsning , men vi må få lov til å minne om at arbeidet med dette snart har tatt 3 år.

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts