Skip to main content
annonser
Næringsliv
Nytt godt driftsår for Gausdal Bruvoll
Nytt godt driftsår for Gausdal Bruvoll
Olav Iverslien
Redaktør

Administrerende direktør Jørn Nørstelien kan fortelle at bedriften i fjor passerte en omsetning på 300 millioner kroner i trelast og bearbeidede varer for øvrig. De videreforedlet 155 000 kubikkmeter sagtømmer og havner ut på et resultat med  overskudd på 11.7 millioner.

Det kunne vært bedre sier Nørstelien til Gausdøl’n . Tidlig på høsten lå det an til et ganske mye større volum. Men høsten regnet bort med vanskelige driftsforhold i skogen og for lite tømmer til saging. I slike situasjoner må vi kjøpe inn trelast fra andre og det blir dobbelt negativt med mindre verdiskapning her og mindre marginer på innkjøpte varer. Men fjoråret er nå rekord både i forhold til omsetning og sagvolum så vi må være fornøyde, sier Nørsetlien.

Det har ellers vært et svært aktivt år med store byggeprosjekter og investeringer på sagbruket. En aktivitet som fortsetter inn i det nye året.

Vi driver testkjøring av den nye malingsfabrikken nå og har kjørt flere reelle ordrer der. Full drift håper jeg på skal være til påske sier han. Det samme gjelder for ny høvellinje som er under montering i nybygg på tomta i Gausdal. Vi bør være ute av anlegget i Øyer med produksjon til påske, det er vårt mål sier Nørstelien,

Malingsfabrikken er helt ny teknologi og har som forventet bydd på en del utforinger for å få alt til å samvirke og fungere som en produksjonslinje. Det jobber kontinuerlig folk fra leverandørene for å justere og rette opp ting for å få flyt i produksjonen der nå . Høvleriet er mere kjent teknologi så det meste her er montering og installasjon. Det blir en stor besparelse for oss og samle all produksjon her i Gausdal sier Nørstelien. Vi sparer mellomtransport, fyringsutgifter og får en bedre flyt i produksjonen når dette er i roden.

Utfordringer 2018

Nå er det vel først og fremst snøen for oss som for alle andre sier Nørstelien. Det går mye tid til brøyting av sagtomta og alle transportveger for inn og utlasting, snart er det ikke plass til å lagre mer snø her. Heldigvis er de nye materialtakene på plass og letter mye. Men alt går seinere når en først må rydde mye snø. Værutfordringene  forplanter seg nok  også i byggebransjen ved  at det  ikke blir den framdrift som er forutsatt , så etterspørselen etter materialer er litt mindre nå enn før jul. I skogen er det også utfordringer for driftsapparatet så vi og sikkert mange andre håper nedbøren gir seg snart og det blir mer stabile forhold. Og ikke minst at det blir en vår uten for mye utfordringer med flom når alt dette skal bort igjen.

Foruten og få full drift på ny høvellinje og malingsfabrikken starter vi arbeidet med nytt administrasjonsbygg for bedriften i GAVO-bygget etter 1.juni. Vi har vokst ut av kontor lokalene her og ser fram til bedre arbeidsforhold for ansatte og de som jobber her med prosjekter som det stadig er noe av.

Vi har budsjettert med å sage 165 000 kubikkmeter i 2018 og derav økning i omsetningen. Ved at Gran Tre nå blir en del av konsernet regner vi med en samlet omsetning på ca. 400 millioner i 2018. Men da må naturen også spille på lag. Vi kan nok ta inn igjen kapasiteter med både saging og høvling ved økt skiftløsning, men det er trelasttørkene som er begrensende faktor. De går døgnkontinuerlig hele året og har ikke kapasitet til å øke noe særlig for å ta uventa topper. Nørstelien har tro på stor aktivitet når våren kommer, en aktivitet som han håper vil vedvare utover hele resten av året vi nå er inne i. Gausdal Bruvoll sysselsetter 100 årsverk. Alle ansatte blir samlet i Gausdal fra nå i vår.

Olav Iverslien
Olav Iverslien