Næringsliv
Leder i vegselskapet Einar Einstad ved bommen på Skei
Leder i vegselskapet Einar Einstad ved bommen på Skei
Olav Iverslien
Redaktør

Einar Einstad er leder i det nye vegselskapet Skei-Vesleseter –Lieshøgda sameie. Vegen fra Olstadgrenda driftes av Aulstagreda Næringsutvikling, men er en del av samme betalingsløsning som igangsettes nå. Det nye bomsystemet er etablert for å få et enklere system for innkreving og selvfølgelig også for å fange opp de som har unnlatt å betale avgift før forteller Einstad. Det er rundt  700 hytter som har innfartsvegen via dette vegsystemet og stor byggeaktivitet i området som medfører stor trafikk i veganleggene.

Bommene som er montert nå er basert på gjenkjenning av bilskiltet. Du passerer uhindret igjennom bommene og  bilskiltet blir avfotografert  etter samme prinsipp som på de store vegene ellers i Norge. Hver passering koster 60 kroner for personbil og 100 for lastebil, men det er ulike rabattsystemer. Hytteeierne betaler et årsabonnement på 1.000 kroner. Da kan de registrer inntil 5 kjøretøyer. De som bruker vegen mye men ikke har eiendom der kan kjøpe «klippekort» ved å registrere bilnummeret og velge 10 eller 50 turer, med rabattpris. For grunneiere/setereiere er det egne betingelser. Både hytteeiere og grunneiere er informert direkte om den nye ordningen.

Passerer du bommen uten å ha registrert deg som kunde med eller uten rabattløsning hos Youpark, som drifter løsningen, har du 48 timer på deg til å registrere kjøretøyet og betale bomavgiften på nettet. Foretar du deg ingen ting kommer faktura i posten men da med et fakturagebyr på 40 kroner.

Systemet er slik at alle betaler inn i området og så kjøres det fritt ut på den utfart en sjøl velger på de tre vegene som er med i «bomringen». Det er bomstasjon i Lieshøgda ved Kleiven, i Olstadgrenda ved Olstadbakken før Geitrobekksletta der den nye vegen over til Skei starter og på Veslesetervegen nedenfor campingplassen på Skei.

Vi håper dette skal bli greit å forholde seg til for de vegfarende sier Einstad. Han forteller at de har arbeidet lenge med dette opplegget og at det har vært en veg å gå både med grunneiere, hytteeierne og tidligere vegselskap som nå er slått sammen til ett sameie.

For alle som skal benytte vegen er det anbefalt å registrere seg med bilnummer og personopplysninger via nettstedet   www.youpark.no ,  der kan du velge ulike alternativer for betaling eller abonnement. Da får du enkleste og rimeligste passeringsavgift. Bomsystemet er nå ferdig montert og så fort skiltingen kommer på plass vil det bli satt i drift. Det skjer antagelig om en ukes tid, ca. 15. juli.

Bom Skei 2

Bommen i Olstad på vegen inn til Skei

Det går to veger til inn i området som ikke er med i det nye vegselskapet. Den gamle Veslestervegen som starter ved Kankerud Grustak og Høgkjølvegen fra Nustadhaugen . Disse to vegene har bomløsning der en betaler med Vipps eller bankgiro. Du kan kjøre fritt ut på de andre vegene om du kommer inn fra disse vegene som er lite brukt.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts