Skip to main content
annonser
Næringsliv
Her kan det bli nye leiligheter
Her kan det bli nye leiligheter
Olav Iverslien
Redaktør

Teksum har i mange år eid huset på det  som lokalt her omtales som «Mathiesen-tomta» rett sør for Kiwibutikken på Segalstad bru. I Planutvalget i dag orienterte han om at de gjennom mange år har vært arbeidet med å få handelsvirksomhet til å etablere seg her og eventuelt bygge et kombinert bolig- og næringsbygg. Det er ingen interesse for utvidet detaljhandel her i Gausdal og Teksum har derfor her som i mange andre bygdesentrum i Hedmark og Oppland startet planleggingen av leilighetsbygg. Han presenterte en skisse på to bygg med henholdsvis 5 og 6 etasjer med parkering på bakkeplan. Det kan hvis det blir realisert romme totalt 27 leiligheter og mere sentrumsnært enn dette går det nok ikke an å få det til på Segalstad bru nå.

sentr2

Per Tore Teksum orienterer Planutvalget

Teksum sin betenkelighet var at ifølge gjeldende kommunedelplan krever en slik utbygging detaljregulering av tomteområdet. Han ønsket å presentere prosjektet direkte for salg for å teste markedet uten å gå veien om omfattende detaljregulering først. Planutvalget kunne ikke over bordet gi noen fullmakt til det, men avtalen var at utbygger skulle legge fram en mer detaljert utbyggingsplan og komme tilbake med den til Planutvalget for en godkjenning og om det kunnes gis dispensasjon for reguleringsbestemmelsene.

Teksum på, sin side understreket at dette måtte bygges såpass rimelig at det kunne konkurrere med tilsvarende botilbud i Lillehammer.  Det blir selvfølgelig heis i bygget og disse leilighetene får «rullator inn . rullator ut- tilgang « til alt av butikk- og servicefunksjoner på Segalstad bru. Selskapet Skarpsno As har økonomi til å starte oppføring ved ca. 50 % salg og går dette i orden kan det bli svært attraktive sentrumsleiligheter klare ganske raskt.

sentr3

Slik kan leilighetsbyggene bli seende ut ved Seg.bru

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts