Skip to main content
annonser
Næringsliv
Urs Gamper og Anne Solheim Gamper er de nye eierne på Ruud grad
Urs Gamper og Anne Solheim Gamper er de nye eierne på Ruud grad
Olav Iverslien
Redaktør

I Østfold drev de biodynamisk jordbruk med hovedvekt på grønnsaksproduksjon. De hadde grønnsaker av alle slag, i alt 10-12 mål. Varene ble solgt til faste avtagere og det var stor etterspørsel etter produktene. Interessen for biodynamiske varer er stigende forteller Urs. Det er stadig flere som blir opptatt av denne bærekraftige produksjonsformen  og vil ha varer med dette kvalitetsstempelet. Biodynamiske varer selges under melket Demeter.

En liten oppklaring må kanskje til. Mange har nok fått med seg hva økologisk landbruksdrift er. Biodynamisk landbruk  har enda strengere krav. Blant annet til omleggingstid der det for økologisk jordbruk er 1 år mens areal for biodynamisk dyrking først er godkjent etter tre år. Prinsippet går ut på at gården ses på som en helhet for den produksjonen man velger. Det skal ikke brukes noen form for sprøytemidler eller kunstgjødsel eller innkjøpte varer/produkter fra konvensjonelt landbruk. Hele garden skal være omlagt.. Denne driftsformen er basert på Rudolf Steiners filosofi for matproduksjon og bygger på sammenhengen mellom menneske og natur og en antroposofisk forståelse.

Alle biodynamiske gårder er økologisk drevet men i tillegg drives de biodynamiske gårdene etter  bestemte regler for planting og høsting basert på planetes posisjoner, og det brukes bestemte preparater for å styrke livskreftene i kompost, jord og planter.  Det er ca. 2000 økologisk drevne garder i Norge men bare 22 biodynamiske gårder kan Urs fortelle.

 Fra Basel til Bødal

Som navnet forteller er Urs fra et annet land enn Norge. Han er oppvokst i storbyen Basel i Sveits og tok opprinnelig utdannelse som fotograf. Siden ble de utdannelse innen psykisk helsevern og både han og kona Anne har yrkesbakgrunn og utdannelse innen arbeid med personer med spesielle behov , for eksempel innen HVPU omsorgen.

Anne kommer fra Østfold og det var hennes odelsgård Lislerud de nå solgte for å flytte til Bødal. Hvorfor Bødal? Det var ganske tilfeldig, sier Urs. Vi har lenge vært på utkikk etter en gård med litt større muligheter. Vi kom på visning her midt i desember i fjor og la inn bud. Den 22. desember var handelen i havn. Så måtte vi selge småbruket i Østfold så  det har vært en ganske hektisk etterjulsvinter med salg, pakking, flytting avvikling av jobber med mere. Nå midt i mai landet vi her i Gausdal og det kjennes godt, Grunnet den travle tida er vi litt på etterskudd med planting og fram-avling av planter for denne års sesongen men vi skal samarbeide med andre dette første året. Ekteparet Leines/ Bjerkvik på Uksum går i nabo grenda Olstad driver gardsbruk etter samme prinsipper som oss og vi skal dele på grønnsaksarealet der i sommer. Nå er det rensking i urtehagen som står for tur og ellers innflytiing av våre ting og rett og slett komme i orden i nye omgivelser.

God mottakelse - flere generasjoner

Vi er blitt godt mottatt her sier Anne og Urs. Folk er behjelpelige og hyggelige. Vi legger også vekt på at dette skal være et åpent sted og tar villig i mot de som vil besøke oss og bli kjent med oss. Sønnen deres , svigerdatter og barnebarnet flytter også etter til Bødal snart så det blir tre generasjoner samlet. Til Ro hørte småbruket Brattlandabakken litt lenger ned i lia. De skal installere seg der etter hvert sier Urs og Anne.

Planer for framtida

Vi vil fortsette med grønnsaksdyrking og ulike hagevekster. Det er en stor urtehage her som vi vil prøve å bruke og også tror det kan selges varer fra som urteblandinger, te-varianter. Det blir dyr her etter hvert. Vi har alt høner og bier og har erfaring med sau fra før. Arbeidshesten Pia er med pluss en hoppe til, De beiter alt i bakkene nedenfor garden. Hun er en staut arbeidshest både til bruk på jordet og i skogen forteller Urs. Så har han også med seg sin tohjulstraktor av merket Rapid . Fin traktor i hagebruk og på bratte jorder sier han, en traktor tilpasset en sveitser. Det blir litt på gammeldags vis dett her, men vi innser også at i må ta nye tekniske hjelpemidler i bruk. Gardsvegen her er på 2 kilometer og det trengs en vanlig traktor og skikkelig snøfres for å holde den åpen vinterstid. Dyrkingsfeltet på Reinsåsen er også så langt unna at det må litt større transportutstyr til.

Ro 2

Tohjulingen er med til Bødal- en skikkelig arbeidshest sier Urs

Undervisning kurser og arrangement

Vi kommer nok ikke til å drive på samme nivå som Kulturstua med turisme og gjester forteller de nye eierne. Men vi er åpen for selskaper/arrangement og har alt hatt forespørsler som vi har svart positivt på. Det er en gardsbutikk her som vi håper å åpne opp og selge produkter fra eller tilby de som kommer opp en kopp kaffe eller litt drikke. Vi tar serverings –og skjenkeløyve-prøvene nå og skal også ha denne delen klar.  Gildehallen på låven her kan romme 80-100 gjester til bords og mindre arrangement/møter kan vi ha i Kultursrtua som fint tar 20-30 personer til enklere servering. Årestua er et annet spesielt lokale her. Overnattingskapasiteten er noe begrenset, men rundt 20 personer kan vi nok huse til enkel overnatting.

Vi ser mange muligheter her sier Anne og er fult klar over at de har kjøpt seg en arbeidsplass med mange oppgaver foran seg. Begge har god kontakt innad i de biodynamiske miljøet her i landet og Urs har bidratt mye innen kurs -og foredragsvirksomhet på forskjellige tema. Han har erfaring både fra jordbruksdrift og gartnerivirksomhet. Han ser garden som en stor ressurs innen pedagogisk virksomhet for den driftsformen de brenner for. Her kan vi forene teori og praksis, sier han.

Begge to har også erfaring innen omsorgsyrker for personer med spesielle behov for aktiviteter eller praktisk meningsfylt dagtilbud. Vi har sett hvor positivt dette er i forhold til en passiv hjemme- eller institusjonshverdag og er åpne for å gi slike tilbud hvis behovet er der sier de begge.

Beholder dere Kulturstua- navnet? Nei etter avtale med Lina og Tor gjør vi ikke det. Navnet blir Ruud gård- Ro som vi kommer til å skilte og markedsfører oss under. Det er jo også det opprinnelige navnet her sier Urs.

Vi må ønsker de nye eierne riktig lykke til med gårdsdriften. Det er personer med både lang erfaring og gjestfri holdning som nå flytter inn oppe i bakkene i Bødal. Velkommen hit!

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts