Skip to main content
annonser
Næringsliv
Nye maskiner i monteringshallen hos Rustfrie Bergh As på Dokka  Ny suksess for HaRu
Nye maskiner i monteringshallen hos Rustfrie Bergh As på Dokka Ny suksess for HaRu
Olav Iverslien
Redaktør

Den ble solgt under navnet Royal og med dette varemerket laget de senere doseringsbord for gras, ren innlegger for silo og egenutviklet solid rundballekutter. De hadde eget produksjonslokale på Fåberg og på det meste var det ansatt 8-10 mann på verkstedet. I 2000 ble firmaet solgt til maskinprodusenten T.Kvernland og Sønner – TKS og begge to fikk jobb som selgere/montører og med prosjekteringsarbeid der. Hans sluttet ved pensjonsalder og Rune fulgte etter i fjor. Men de har ikke sluttet og fundere, konstruere og tenke ut nye løsninger.

Vi har sett veldig mye utstyr og vært i tilsvarende mange fjøs i Norge og andre land i Europa sier Hans til Gausdøl’n. Noe utstyr fungerer bra og noe er rett og slett for dårlig både kvalitetsmessig og konstruksjonsmessig. Når vi skulle konstruere noe nytt måtte det være slik at det holdt lenge og krevde lite service samt at det som kreves av service var lett å utføre.

Begge to hadde erfaring fra egen gard og fôringslinjer til storfe. De har fulgt utviklingen fra inntoget av de store tårnsiloene på 80 og 90 tallet og fram til i dag når konservering i rundballer er den dominerende høstelinja. Men når fôret er berget skal det inn i fjøset , deles opp transporteres og fordeles. Det er her utfordringene er sier Hans. Alle som har drevet med dette vet at langt fôr skaper problemer. Rivere og band kjører seg fast og linjen stopper opp. Dyrene drar også det lange fôret inn i båser og på spaltegolvet og det blir med ned i gjødsla. Når Hans ble pensjonist klarte han ikke å koble ut oppfinnerlysten. Han viste hva han var ute etter og visste at mange hadde behov for det han startet med å utvikle.

Helt ny fôrblander

Rundballene var utgangspunktet for den nye maskinen. Disse «fôr-eggene» som nå er lagret i hundrevis rundt om på gardene. Vi skulle ha en maskin som deler effektivt minst 2 rundballer, den skulle gå med liten kraftforsyning slik at fordyrende ekstra strøm-installering ikke var nødvendig. Det skulle være en kompakt maskin som kom inn i både trange fôrsentraler og på låvekjøringer og den skulle være enkel å vedlikeholde.

Produktet heter nå Prosessor 3000. Den er bygd opp etter prinsippet med 2 liggende skruer forsynt med kniver som er et velprøvd system. Skruene drives av to planetgir som hver bare er på 5.5 kw og maskinen kan derved kjøres på 40 Amp sikringer . Den tar tørt, frossent og blautt fôr og i en rask prosess findeler og blander massen.

Fra egen montering til fabrikkproduksjon

Å konstruere en god maskin er en ting og få satt den i produksjon noe helt annet. Vi fant heldigvis en lokal produsent på Dokka, Rustfrie Bergh AS. Det er et profesjonelt plate- og sveiseverksted som nå lager alle ståldeler på maskinen. Rustfrie Bergh har presser som takler de forholdsvis tjukke platene , automatisert plasmaskjærer for utstansing, sveise-roboter og eget anlegg for pulverlakkering. De første maskinene har vi montert sjøl i verkstedet på Rokvam. Nå er vi kommet dit at Rustfrie Bergh også foretar montering av utstyret.

Vi har en avtale med Rustfrie Bergh nå som gjør at det til enhver tid er basisdeler for 2 maskiner på lager og utover det skjer montering og videre produksjon på ordre-basis. Skruer, motorer og gear er innkjøpte deler som er på lager og styringsskapene får vi bygd i Sverige. Vi er leveringsdyktige med en lokal og profesjonell leverandør og det er akkurat det vi ønsket oss. Det gir både en stor trygghet og god fleksibilitet i motsetning til om vi skulle satt ut produksjonen til det som kan omtales som lavkostland og måtte produsert i store serier.

Og hvordan har lanseringen gått?

Vi kom vel egentlig ikke ordentlig i gang med produksjonen før høsten i fjor og fra da fram til nyttår nå er det levert 15 maskiner ganske godt spredt utover landet. Det er vi veldig godt fornøyd med. Vi har fått gode tilbakemeldinger og ser at utstyret fungerer. Vi får tilbakemelding om at fôropptaket øker mye. En bruker har gått fra 3 til 4 rundballer økt forbruk i døgnet. Større grovfôropptak betyr mindre kraftfôrforbruk som igjen bedrer økonomien. I forhold til transportband og andre fordelings-systemer inne i fjøset så har det fungert veldig bra. Ikke noe spill av fôr, veldig lite krubberat eller at fôr dras inn på bås/spalt. Noen har vel ment at å blande bare 2 rundballer som denne blanderen er konstruert for er lite på de største fjøsene. Det har vi løst med tilkobling av et magasin for flere rundballer og dette kan fjernstyres via data eller mobiltelefon. Responsen har vært veldig bra forteller Kråbøl. Med det opplegget for montering som nå er satt ut får karene bedre tid til å følge opp salg og prosjektering. Det er ofte forskjellige behov rundt omkring og vi vil gjerne ut og sjå de utfordringene som er på hvert enkelt fjøs. Ulike former for styringssystem tilpasses også behovet i fjøset.

Vi har stor tro på denne maskina sier Kråbøl og flere maskiner er i daglig drift her i nærområdet. Markedsføring er både krevende og tar mye tid. Den beste markedsføringen er fornøyde kunder og vi demonstrerer og viser utstyret der vil allerede har montert anlegg. Nå står HaRu som egen forhandler og vil fortsette med det framover. Hans og Rune kan virkelig med rette kalles gründere og de har nok en gang funnet en god løsning på en utfordring som er dagligdags i veldig mange fjøs rundt omkring i landet. Vi ønsker lykke til med videre satsing!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts