Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Espen Uthberg startet opp firmaet i mars i fjor og etter oppstart-året kan han konstatere at det har vært nok å gjøre. Han har utvidet arbeidsområdet fra Skei til også og omfatte Musdalsseter og Hafjell. Det ser ut som dette kan bli en grei arbeidsplass med muligheter for å øke forsiktig i takt med den store hyttebyggingen som foregår i de nevnte områdene, sier han til Gausdøl’n.

Oppstarten var hektisk med mye takmåking på slutten av rekordvinteren for snø i fjor forteller han. Sommersesongen var også travel med mange oppdrag innen beising av hytter. Uthberg annonserer med vaktmestertjenester med fokus på vask og renhold. Det er særlig utleiehytter som er mine kunder forteller han il Gausdøl’n. Det går ut på renhold etter at gjestene har reist og vask/utleie av sengetøy. Fra firmainformasjonen ser vi også at han reklamere med rundvask. Du er altså god på renhold lurer vi på? Det er ikke mange klager nei svarer han. Og du liker å være «vaskekjerring«  som ofte er en uærbødig omtale av slike jobber? Ja det gjør jeg svarer Espen, Det er fysisk arbeid og resultatene synes når du er ferdig. Hva er favorittobjektet? Det er vindusvask svarer han kjapt. Jeg er litt hekta på vinduspuss og vinduene hjemme i Holmevegn er vel snart matte bitt etter all treninga sier han lurt. Jeg tror det er slik at en blir god på det en gjør ofte og føler at renhold nå sitter godt inne sier han.

Hval slags oppdrag ellers? Alt mulig av praktisk arbeid sommer som vinter. Snømåking, pleie av torvtak med klipping kalking og gjødsling, stell av grøntareal rundt hytta og ellers det kundene spør om som tilsyn, nøkkelservice og annet.

Samarbeid

Før oppstart sjekket han ut med andre som driver i tilgrenset bransje her på Skei. Det var forståelse for at det kunne være behov for en hytteservicebedrift til. Jeg har godt samarbeid med Einar Einstad i Skeikampen Hytter og Skei Booking forteller Espen. Vi driver med litt forskjellige ting og utveksler litt jobber oss i  mellom.  Jeg er medlem i Skeikampen Marked og har markedsføring via Visist Skeikampen, samt kontakt med de andre bedriftene som er med der. Både Skeikampenposten og Øyermagasinet brukes til annonsering av tjenestene jeg tilbyr og hittil har det heldigvis ikke vært noe stort behov for mere markedsføring utenom at jeg har egen nettside og er på Facebook med bedriften.

Late hytteeiere?

Nei jeg vil ikke si det svarer Espen. Hovedtyngden er eiere som leier ut hytta for kortere eller lengre perioder og derved ikke er der sjøl. Ellers har jeg inntrykk av at kundene ofte har svært hektiske yrkesliv og jobber mye gjennom uka. Da vil de gjerne bruke helger og ferier til avslapping og rekreasjon. Med nye jobb følger vel også god økonomi med og da velger mange, heldigvis for min virksomhet å kjøpe tjenester. Har du andre oppdrag? Det er så vidt noen renholdsoppdrag også hos private nede i bygda og jeg tar på meg det som kommer hvis jeg har tid. Jeg håper etter hvert å få kontakt med flere hytteleverandører for å få innpass med å levere komplett renhold av hytter før overlevering. Og du trives med arbeidet? Ja jeg synes jeg har fått drømmejobben jeg svarer Espen.  Treffer mange hyggelige folk og får drive med praktisk arbeid og være mye oppe på fjellet. Nå framover til vinterferie og påske er det mange oppdrag. Månedene vår og høst kan være litt stillere, men jeg håper på flere oppdrag med beising av hytter også i sommeren som kommer så jeg tror dette skal bli bra. Jeg har et godt samarbeid med flere lokale bedrifter som Karlsen Fargehandel, Strand fjellstue for å nevne noen, Får jeg spørsmål om ting jeg ikke kan ta på meg formidler jeg kontakt med lokale håndverkere og bedrifter. Jeg synes vi skal støtte opp om hverandre her i Gausdal sier han.

Espen Uthberg har en lang fartstid innen idretten i Gausdal, spesielt innen håndballen. Det er litt mindre av det nå kan han fortelle. Det er godt å ha fri i helgene sier han. Vi ønsker lykke til videre med virksomheten. At hyttebygging gir ringvirkninger til lokal næring snakkes det mye om. Her har vi eksempler på en som har sett mulighet i dette markedet og skapt seg en arbeidsplass av det. Det er positivt!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts