Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

 Ved Q-meieriet går produksjonen for fullt. I mars måned tok de inn ca 3.3 mill liter melk til videreforedling. I snitt blir det godt over 100 000 liter om dagen( eller 4 trailerlass) som igjen skal ut som ferdigvarer i flytende form eller som begerprodukter. I påsken fikk de utført en nødvendig oppussing av tankbilhallen ved at det ble lagt nytt hygieneisk belegg på gulv og vegger, Dette er et punkt i bedriften med trafikk inn og ut over store deler av døgnet og oppussingen gir enda bedre forhold for hygienisk melkemottak og rengjøring av biler.  Direktør i Q-meieriene Bent Myrdahl opplyser at økningen i forbuk av melkeprodukter har vært formidabel den siste måneden. I Q utgjør den ca 30 % og inn mot påsken  var det opp i nesten 50%. Det er en klar endring i forbruksmønsteret her, om den vil vedvare når folk kommer tilbake i normale arbeidsforhold står igjen å se. Det har gått ut mye mer flytende melkeprodukter samt yoghurt i store poser og rømmede siste ukene. Han berømmer de ansatte i Gausdal for å ha stått på og tatt urfordingen med så mye ekstra varer ut. En utrolig innsats sier han. I andre enden er det utfordringer med å skaffe nok emballasje og tilsatsvarer som det jobbes med hver eneste dag. Hittill har dette løst seg bra. Ysteribygningen på Segalstad bru feirer 100 år som meierianlegg neste år. Vi kan vel ikke si annet enn at dette er en livskraftig hundreåring som gir stor verdiskapning og skaffer mange sikre arbeidsplasser i bygda.

Sjåfør Ove Rognstad og transporleder mor mjølk Ola Borgard er fornøyd med bedre forhold i tankbilhallen på Q

På sagbruket til Gausdal Bruvoll er det en litt avventende situasjon.Innenlandsmarkedet går fortsatt bra enda, men hele bransjen er spent på hva den usikre situasjonen vil føre til av eventuelt reduskjon i vriskomheten framover. Fabrikksjefen, Jørn Nørstelien, forteller at så godt som hele arbeidsstyrken er på plass. De har også søkt opplæringsmidler etter de krisetiltaka som er igangsatt for eventuelt å møte mindre aktivitet med intern opplæringsvirksomhet. Saglinja går nå ett skift mens høvleriet går to skift. Det er full fokus på videreforedling med høvling og overflatebehandling av panel. Vi har redusert tømmerkjøpet under det halve og det vil i første omgang vare ut mai sier Nørstlien. Kontorfolkene har hjemmekontor og det fungerer greit i en nødsituasjon som vi er oppe i nå selv om en del ting er noe mer tungvint og en går glipp av det menneskelige aspektet ved å møtes til en mere fri diskusjon. Men det er ingen krise pr. nå for sagbrukets drift sier Nørstelien. Likviditeten er under konroll, vi må bare tilpasse oss en lagersituasjon som er håndterbar og så er vi klare til å sette igang igjen for fullt på kort varsel.

 


Betydelig mindre saging, men ellers vanlig drift hos Gausdal Bruvoll

 

På  takstolfabrikken til Pretre er ca. halvparten av arbeidsstyrken på 32 nå permitert. De kjører ett skift på takstolproduksjon og 2 på kappelinja. Problemet er at en god del av kundene våre baserer seg på utenlandsk arbeidkraft som har vanskeligheter med å komme inn til jobb i Norge og  å oppfylle karanteneregler før de kan settes i arbeid, sier Eldar Dale som er fabrikksjef. Som mange andre er han spent på tida framover, men vi er fleksible og kan øke igjen på kort varsel hvis ting løsner sier han. At det kan forventes en redusert etterspørsel  fram mot sommeren er de forberedt på . Men så lenge staben er friske og vi tilpasser oss etter markedet er det på ingen måte helsvart avslutter han. Der som på alle bedriftene vi har kontaktet er det innført strenge tiltak med begrenset kontakt mellom arbeiderne, ingen besøkende i fabrikken og de strengeste hygiene- og smitteverntiltak etter offisielle anbefalinger. 

Pretre produserer takstoler og precut bjelkelag. De er noe avventende til situasjonen framover

I anleggesbransejn kan Løype Anleggsdrift melde om normal aktivitet og alle ansatte i arbeid. For håndverksbransjene er det også ganske normal aktivitet . Rørleggerfirmaet Medby har alle sine ansatte i sving,. Det samme har Malern Karlsen . De merker stor etterspøsel i butikken etter varer for oppussing hos privatkunder. Mer og kanskje bedre tid hjemme fører til at folk vil pusse opp sier Karl Erik Karlsen.  For snekkerfirmaene virker det også som at aktiviteten er ganske normal og det samme gjelder for store deler av transportbransjen .Men alle vi snakker med er spente på utviklingen framover. Det gjelder vel hele det norske samfunnet nå om dagen?

1

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts