Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Reglene er svært enkle å forholde seg til, og det må de være. Bor du i en annen kommune enn der du har hytte skal du ikke oppholde deg på hytta. Det vil si overnatte der for flere dager. Det er ikke totalforbud for friske folk å ta en nødvendig inspeksjonstur det være seg for måking av taksnø eller ettersyn nå i snøsmeltinga. Det er også flere steder blant annet her i Gausdal gjort avtaler med ettersyn i mange hyttefelt.

Alle hytteeierne er selvfølgelig ikke helt tilfreds med dette, og at det skjer bare to uker før den store utfartsuken i påske bedrer ikke saken særlig. Mange ordførere føler nok at dette er et tveegget sverd og ganske ubehagelig. Men begrunnelsen er klar vertskommunen er ikke rigget til å yte utvidet helsehjelp til sine fritidsinnbyggere slik helsesituasjonen har utviklet seg under virusepidemien nå.

Det har vært til dels steile fronter i denne saken med trussel om både bruk av Sivilforsvar og Politi, stengte veger, vakthold og annet. Nå er det i hvertfall her fjellet stort sett situasjonen at folk har reist hjem fra hyttene sine, men områdene er åpne, bare ikke for overnatting av utenbygdsboende.

Hytteforbundet med forslag

Norges Hytteforbund organiserer svært mange Velforeninger i hytteområdene. I dag kommer de med et utspill sendt til helseminister og justis- og beredskapsministeren.

Der understrekes at de fullt ut respektere lov-påbudet og forstår begrunnelsen for at dette må til for å beskytte lokale innbyggere. Men de kommer med et forslag basert på en signert egenerklæring som de de henviser til er tatt i bruk i Frankrike.

Egenerklæringen foreslår de skal inneholde klare betingelser om at de som vil reise til hytta må være 100% friske. Det settes videre som krav at minst to personer av de som reiser skal ha sertifikat og transport skal skje i egen bil. En skal forplikte seg til umiddelbar retur til hjemkommunen ved minste mistanke om sykdom.

Videre foreslås det at hytteeier fraskriver seg rettigheten til sykdomsoppfølging i hyttekommunen annet enn for akutte hendelser/ plutselig eller uforutsatt ulykke.

Å bruke hytta som karantenestasjon skal være strengt forbudt og hytteeier forplikter seg til å respektere hyttekommunens restriksjoner for sosial kontakt, bevegelser geografisk i nærområdet og innkjøp i lokale butikker.

Hytteforbundet peker også på det forhold at nabokommuner blir rammet av det forbudet som nå er vedtatt og at dette skjer selv om de kommunene har interkommunalt samarbeid om legevakt og beredskap. De beskriver videre også den store ulikheten mellom kommuner når det gjelder forholdet mellom fastboende innbyggere og antall hytter. Hytteforbundet appellerer til at hyttekommunene bør kunne leve med at hyttefolk kan få bruke fritidsboligen under de klare forutsetninger som foreslås.

Så spørs det bare om dagens situasjon har rom eller kapasitet til  å iverksette og administrere en slik ordning? Det var mye fram og tilbake ved utforming av den lovteksten som ble endelig resultat, og det er varslet streng håndheving og lite rom for dispensasjoner.

At spørsmålet kommer opp er lett å forstå og vertskapsrollen for store hyttekommuner som her i Gudbrandsdalen og Ringsaker blir satt på hardt prøve med dette. Men bestemmelsene har en sterk forankring i smittevernlovgivningen og er ikke blitt slik uten grunn.

Et annet moment er nok det at hvis denne «utestengingen « blir langvarig vil det naturlig komme opp spørsmål om reduksjon av eiendomsskatten. La oss si det blir en større del av året uten at fritidsboligen kan brukes og uten noen form for belastning på infrastruktur som vann, avløp, renovasjon kan en forstå det. Men med så mange usikkerhetsmomenter som dagens helsesituasjon inneholder er vel det beste å ta en ting av gangen og håpe i det engste at ting normaliserer seg så raskt som mulig?

Det som er bestemt gjelder nå og overtredelse er straffbart, men det er ingen problemer med å forstå at det at  en frisk person som kanskje bor så vidt utenfor kommunegrensa for eksempel i Rudsbygd ikke får reise til hytta si i Gausdal skaper frustrasjon. Men hele landet lever i en slags unntakstilstand, så dette er også en del av det.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts