Næringsliv
Asfaltverket har gått for fullt denne sommeren
Asfaltverket har gått for fullt denne sommeren
Olav Iverslien
Redaktør

Gausdøl’n treffer Jan Egil Østbyhaug som kjører asfaltverket til daglig og Knut Erik Jevne som er arbeidsformann for laget som legger asfalt på vegen. De bekrefter at det har gått for fullt her io Gausdal siden månedsskiftet mai/juni. Det er et mobilt asfaltverk som ble rigget opp etter at NCC fikk en større kontrakt for asfaltlegging her i Sør Gudbrandsdal denne sommeren. Det har vært legging av dekke fra Vingrom i sør til Ringebu i nord, og mye her i Gausdal. Friisvegen er vel det største prosjektet med 13 kilometer, men lang strekninger er lagt også på vegene FV 255 og 254 her i Gausdal. Det er nytt dekke fra Follebu til Svingvold og fra Forset til Helleberg Sag i vestre.

asfalt 2

Jevne og Østbyhaug på NCC sitt asfaltverk i Gausdal

Dagsproduksjonen på verket ligger på ca. 700 tonn pr. skift. Hele entreprisen denne sommeren var på ca. 45.000 tonn med asfalt. Sommeren har vært fin for asfaltlegging, men karene på utlegger har hatt det veldig varmt. Det går med mye vann til drikke når du har 30 grader i ryggen og 160 grader under beina sier Jevne.

Produksjonen

Asfaltverket har en kapasitet på 90-100 tonn per time. Avhengig av hva slags krav det stilles til dekke mates det inn grus fra 6 siloer. I alt 9 typer tilslag kan brukes. Det er årsdøgn-trafikken på vegen som bestemmer kvaliteten, og det tas prøver av hver type asfalt som går ut. Grusen er levert fra Kankerud Fjelltak her i Gausdal og fra grustaket til Rolstad på Biri.  Grusen blandes først i store tromler der det også fyres opp slik at grusen er helt tørr når den går videre inn i prosessanlegget. Neste trinn er tilsats av bindestoff, bitum, og den ferdige massen lastes så utover vekt  på spesialbiler som i semi-versjonen kan laste ca. 30 tonn pr lass. Asfalten holder nå ca. 160 grader og fraktes til utlegger-lagene i isolerte dumperkasser. Det er slutt på å kjøre asfalt i tippbiler med en presenning over, sier Østbyhaug. På en vanlig dag med kort kjøring forsyner de 5-6 biler. På lengre avstander har antall biler vært oppe i 12 på de meste. Det er firmaet Martmoen fra Skarnes som kjører ut i samarbeid med transportøren Bjerkelia.

Alt krever en god del planlegging og koordinering for at det skal flyte best mulig forteller Østbyhaug. Til vanlig kjører han verket alene med en innleid shovel-kjører som fylleri siloene. Det har gått greit her i sommer sier han som har erfaring i asfaltbransjen fra 1992. Jevne har veglag som består av6 personer og utstyr, tidligere ansatte i Lemikäinen, norskspråklige fra nærområdet alle sammen. Et hardt yrke lurer vi på? De som jobber på vegen har harde dager, mye fysisk og arbeid inn mot stor ferietrafikk, sier Jevne. Et mannsdominert yrke? Ja helt klart sier Jevne, men noen damer er også med. Den dagen vi besøker anlegget her i Gausdal er det Kristina Karlson som styrer asfaltverket. Hun har 10 års erfaring fra bransjen.

Sesongarbeid

Her på indre Østland er det nok det bekrefter karene i NCC. Vi er nok inne i de to siste ukene her i Gausdal nå. Alt vi driver med er væravhengig. Kommer snøen og kulden er det slutt. Mye regn og våt vegbane stopper også asfaltlegginga.

Det mobile asfaltverket sto i Skjåk forrige sommer og på Dombås før det. Blir det stående her i Gausdal lurer vi på? Det avhenger av hva slags kontrakter som legges ut av Statens Vegvesen neste år sier Østbyhaug, Vi vet lite om det før i januar. Blir det flere større kontrakter i nærområdet som NCC får kan det bli stående. Vi rigger ikke ned nå i høst og avventer neste sesong.

NCC er en stor entreprenør både inne bygg og anlegg, med prosjekter over hele landet. Asfaltdivisjonen er en del av virksomheten. Vi håer jo på mere arbeid her i distriktet sier Jevne. Når en trafikkerer vegnettet i nærområdet så ser en nå at behovet i er der. Alt er styrt av bevilgninger og anbud. I år ble asfaltpenger styrt til vårt distrikt. Det får vi som trafikanter være glad for.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts