Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Samarbeid startet alt under OL i 94 forteller Røste. Da innledet vi samarbeid med Gjøvik Installasjon, senere ble Vinstra Elektro og Elmontasje Hamar med i det som fikk navnet El-nett gruppen. Dette var først og fremst et innkjøpssamarbeid som etter hvert fikk medlemsbedrifter over hele landet. I 1998 dannet så de fire lokale selskapene her ( Vinstra, Gjøvik, Hamar og Skogvang/Teledata Øst) El- nett Øst. Det har etter hvert omfattet 17 lokale installasjonsbedrifter fra Otta i nord til Østfold i sør. Det er disse 17 bedriftene som nå danner Minel AS. Røste med familie eier 25 % av Minel via Røste Holding.  De tre andre eierne er El-montasje Holding, Vistra Elektro og Gjøvik Installasjon Eiendom.

Vi er fire eiere som har samarbeidet over lang tid og kjenner hverandre godt forteller Røste. Alle de 17 bedriftene går bra og har sunn økonomi, vi synes derfor det var riktig å samle dette i ett selskap nå. Som styreleder har vi med oss Kjell Michalsen. Bedriftene beholder sitt nåværende navn men alle får Minel som første ord i navnet. Så det blir Minel Skogvang Installasjon og Minel Teledata Øst her lokalt.

Du har ivret for samarbeid hele tida i denne bransjen? Ja det har jeg, sier Røste. Det er mye å vinne på det, ikke minst i framtida da stadig større spesialisering blir hverdagen og det blir vanskeligere å være god på alt. Noe av grunnen til denne sammenslåingen er at vi kan spesialisere oss, ta større jobber og prosjekter. Vi får felles profil , felles dataplattform, felles regnskapsløsninger og helhetlig oppdateringer på fagstoff og dokumentasjon. Jeg tror dette blir bra sier Røste. Nyheten har fått god mottakelse også blant de ansatte.

Konsernet får ca. 400 ansatte og en omsetning på ca. 600 millioner. Vi har selvsagt ambisjoner om vekst, sier Røste. Det er god vekst i bransjen og dette grepet bør så absolutt legge til rette for videre utvikling. Til høsten blir det omprofilering av mannskaper/bekledning, biler og firmalogoer. Minel-logoen er rød og den vil bli godt synlig i hele Østlandsområdet.minel 2

Lars Harald Røste viser selskapets nye logo

 

Røste er 73 år nå, ingen planer om nedtrapping? Det var mye snakk om det da jeg passerte 67 år sier Røste med et smil. Nå hører jeg ikke så mye om det. Jeg er vel en arbeidende styreformann og sitter i flere styrer både innen elektrobransjen og eiendom/fritidsbebyggelse. Daglig drift er jeg ikke involvert i lenger. Det er artig å jobbe og så lenge helsa er bra så fortsetter jeg nok, sier han.

De lokale firmaene Skogvang Installasjon og Teledata Øst har en samlet omsetning på ca. 100 millioner. De har avdelinger her i Gausdal, Øyer og på Lillehammer. Det er ca. 70 ansatte, 60 av dem i installasjonsfirmaet.

Forretningen her i Gausdal selger fortsatt Expert-varer , men er ikke en del av det nye Powerkonseptet. Vi har for liten omsetning til det men står fritt til å ta innkjøp via det systemet eller direkte fra andre leverandører, forteller Røste.

Skogvang Installasjon er et godt etablert firma her i Gausdal. Det har aldri vært et tema og endre navnet. Vi er kjent og etablert og fortsetter med samme navn men nå under Minel-logoen . Vi kommer fortsatt til å ta godt vare på det lokale markedet her i Sør- Gudbrandsdal avslutter Røste.

Olav Iverslien
Olav Iverslien