Skip to main content
annonser
Næringsliv
Her skal det bli behandling og trening
Her skal det bli behandling og trening
Olav Iverslien
Redaktør

Aud Anna Sørli og Janne Løvold vil starte et behandlings- og treningssenter i de tidligere lokalene til Samvirkelaget I Follebu, Solheim-bygget. Sørli driver fra før Gausdal Hud og Kroppspleie i lokaler på ander sida av vegen i Follebu. Løvold er nystartet med firmaet Gla’gymmen.  De vil starte et bedriftsfellesskap for behandling og trening og søker støtte til markedsføring, utdanning og investeringer. Det er innstilt på at prosjektet skal få kr 85.000 i støtte fra Næringsfondet.

Espen Uthberg i firmaet Utex As vil utvikle tilbud om hytteservice. Det kan være tilsyn, vask stell av uteområder mm. Det tilrås at han får en sum på inntil kr.60.000 fra Næringsfondet.

På Øvre Rønningen gard i Bødal driver Ingvill Aarhus og Rune Fjellseth med leiropphold for unger. De vil utvide dette tilbudet og søker midler til markedsføring og innkjøp av utstyr. De tilrås et tilskudd på 40.000 for å iverksette det som er omsøkt.

Etter disse tildelingene hvis de blir vedtatt er det fortsatt igjen ca. 340.000 til disposisjon på Næringsfond for inneværende år. Som det framgår av søknadene som er oppe til behandling nå kan det søkes om tilskudd både til bedriftsutvikling, opplæring, markedsføring og investeringer innen ulike bransjer. Du kan ta kontakt med kommunen for videre veiledning omkring søknad og betingelser.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts