Skip to main content
annonser
Næringsliv
Nytt fjøs hos Kåre Fyksen Riddervold
Nytt fjøs hos Kåre Fyksen Riddervold
Olav Iverslien
Redaktør

Syver Aasberg i Innovasjon Norge, Oppland , forteller at de har fått inn 105 utbyggingssaker for hele fylket som utgjør en samlet ønske om å investere over 400 millioner i bygninger for husdyrproduksjon. Det er rekordmange søkere og en må antagelig tilbake til «storhetstida» etter opptrappingsvedtaket på syttitallet for å finne lignende interesse for utbygging på gardsbruk. Innovasjon Norge kan gi opp til 35 % støtte til utbyggingsprosjekter, begrenset oppad til 2 mill. Aasberg sier at en gjennomsnittsøknad omfatter utbygging for mellom 3-4 millioner. Støttebeløpet varierer mye, men er kanskje i snitt rundt en million. Oppland disponerer i år en ordinær bevilgning på ca. 48 millioner , pluss en tilleggsbevilgning fra fjorårets jordbruksavtale på ca 6 mill som er øremerket produsenter som gjør omlegging til produksjoner med større markedspotensiale ; frukt og grønt, korn og storfekjøtt. Som vi ser er det stort gap mellom øsker og midler til disposisjon.

I år er det to søknadsomganger og neste frist er 1.september. Aasberg sier at de vil holde igjen ca. 20 % av midlene til behandling i høst og oppfordrer de som har planer til å bruke våren/sommeren til å gjøre klare godt gjennomarbeidede pelaner og søke før 1.september. det er tre kommuner i Oppland som peker seg ut med størst interesse for utbygging. Det er Lesja, Gausdal og Gjøvik.

Nybygd fjøs

Kåre Fyksen Riddervold på Prestegarden i østre er en av de som fikk innvilget investeringsstøtte i fjor. Det utgjorde ca. 1 mill og var helt avgjørende for at fjøsprosjektet ble igangsatt. Han har satt opp ny melkekuavdeling i et bygg på ca. 700 kvadratmeter. Det inneholder 40 liggebåser som skal brukes både til mjølkekua og ammekyr pluss romslig fôrsentral. Bygget er i betongelementer og hele leveransen er fra Svend Aage Christensen, dansk fjøsleverandør, Det er installert mjølkerobot av merket SAC  i isolert bygg med flyterenner og utvendig gjødselkum. Prislappen er ca. 7 mill kroner. I fjøset skal det produseres cq 240 tonn mjølk og kjøtt på ca. 15 ammekyr. Den gamle fjøsdelen skal brukes til ungdyr. Bygginga startet 1. august og fjøset var innflyttingsklart 15. desember. Kåre er  godt fornøyd med firmaet som har hatt en totalleveranse på bygningen over tomt, Veldig profesjonelle montører  og håndverkere er hans attest til dem. Det blir åpent fjøs hos han 12. april og da kan interesserte komme å se bygningen i drift.

Utfordringer for de små

Denne uka var det et møte på Fagernes om hvordan å få moderne driftsbygninger for små og mellomstore mjølkebruk. Over 50 gardbrukere møtte opp og hørte innlegg fra Tine, Felleskjøpet og Delaval..Bygningsrådgiverne fra de forskjellige organisasjoner gav tips om byggemåter, viktige innredningsdetaljer for fôring, vann, lys og luft. Det ble lagt vekt på viktigheten av byggeledelse og fordelen med å velge en totalleverandør. Mange overvurderte egeninnsatsen i slike store prosjekt. De bekreftet samme inntrykk som Innovasjon Norge har at det nå er stort fokus på ombygging /tilbygg. Mange vil bygge nytt for mjølkekua både med hensyn til nye krav, arbeidsbelastning og det at mange har nedslitte kufjøs fra 70-80 tallet. Å bygge møkk-kjeller er på full fart inn igjen etter nye regler  der åpen forbindelse  til kjeller nå er tillat igjen. Mjølkerobot er stort sett det eneste alternativet for mjølkeutstyr. Norge er det land i Europa med størst tetthet av roboter/automatisk mjølking. Det er plassbesparende og arbeidsbesparende.  Torstein Lye fra Felleskjøpet bekreftet at bygg komplett over tomt oftest landet på ca. 10.000 pr kvadratmeter. Det samsvarer bra med fjøset vi har referert til før i artikkelen.

Fra stortingsbehandlingen av jordbruksavtalen i fjor er det nå tatt inn som nasjonal føring at fornying mjølkebruk på størrelsen mellom15-30 kyr, på eksisterende ressursgrunnlag, skal prioriteres. Dem er det mange av i Gausdal. Utfordringen i dette er å få økonomien til å gå i hop etter innvestering. Så kan en si hva en vil om den landbrukspolitikken som føres i dag, men at optimismen og satsingsviljen er stor går det ikke an å komme bort i fra. Utfordringen ved slik stor satsing og økt produksjon er at taket for omtrent alle produksjoner kan nås fort for det som er omsetningsbart av for eksempel mjølk og kjøtt. Det slår umiddelbart inn på pris og lønnsomhet i næringa.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts