Skip to main content
annonser
Næringsliv
Her skal Erik Stubberud sette opp nytt verkstedbygg
Her skal Erik Stubberud sette opp nytt verkstedbygg
Olav Iverslien
Redaktør

 På Bjørndalsvollen industriområde nord for Linflåa er nå de siste to større tomtene under utbygging.

Øverst på feltet er Erik Stubberud klar for å starte grunnarbeidene for et nytt verkstedbygg på 800 kvadrat. Tomta er planert og i orden og byggingen av verkstedet starter nå snart. Erik driver mekanisk verksted i lokaler hjemme ved Bruvang i Østre. Der er lokalene sprengt og plass både ute og inne er for liten. Nå er de to på verkstedet, han sjøl og en lærling. Oppdragene mangler det ikke på. Det er både reparasjon av anleggs- og landbruksutstyr og laging av nye ting inne stål og sveis.

Nybygget blir med stålbuer og sandwich-elementer i vegg og tak. Han skal ha opp traverskran i verkstedhallen og bygget får to gjennomgående løp samt rikelig med plass utenfor bygget.

I løpet av høsten håper han å være inne i nye lokaler, han ser det sannsynlig at det da kan bli behov for å ansette en person til i verkstedet. Vi har mye oppdrag, men plassen begrenser hva vi kan ta på oss sier han.

Litt nedenfor Stubberud er gravemaskinen i ferd med å ta ut masse for å lage tomt til Eiksenteret Gausdal / Fredriksens Landbruksverksted. De holder nå til i lokaler i Øygardan og har samme utfordring som Stubberud med for liten plass til en virksomhet som vokser. Nybygget her blir antagelig på ca. 1.600 kvadrat også det et bygg av stål og sandwich. Der skal det reises et topp moderne Eiksenter med verksted, kontorer og salgslokale. Eik er forhandler for traktormerkene Massey Fergusson og Fendt pluss et bredt sortiment av landbruks- og entreprenørredskap.

Thor Fredriksen som er daglig leder er nå i sluttfasen med prosjekteringen og håper at byggearbeidene kan starte opp i løpet av sommeren. Vi trenger absolutt bedre plass sier han og mere utvidelse der vi er nå har vi ikke muligheter til. Det arbeider nå 10 ansatte på Eiksenteret fordelt på verksted, lager/butikk og salg. Utvidelsen gir mulighet for flere arbeidsplasser sier Fredriksen.

Her litt opp for Gausdal Land skal det ygges nytt Eiksenter

Flott satsing av begge firmaene i bransjer som det er stor etterspørsel etter lokalt, landbruk og anleggsbransjen. Med denne utnyttelsen på Bjørndalsvollen melder behovet seg raskt for flere industritomter. Det er under regulering noe sør for Steinsgruva, men der er firmaet S&O Grimstad etablert også med behov for utvidelser. I seg sjøl utelukkende positivt med oppegående bedrifter som utvider. Men det krever at kommunen legger til rette for nye områder raskt for å tiltrekke seg annen virksomhet som kan skape arbeidsplasser og derav nye skatteinntekter.

Olav Iverslien
Olav Iverslien