Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Det er ingen dramatikk i at Gausdøl’n gradvis avvikles. Det er spesielle tider i alle bransjer nå om dagen og det gjelder også for ulike typer mediebedrifter. En kan ikke unngå å merke at de fleste aviser er blitt ganske tynne disse to siste månedene?

Det er ikke så lett å drive journalistikk når alt er avlyst og mye er stengt. Du skal også mest mulig unngå sosial kontakt utenom din faste familiekrets og det å være journalist handler nå i det vesentligste om å ta kontakt og være der det skjer.

Gausdøl’n har siden den ble ren nettavis vært med en betalingsløsning. Da er det slik at du må gi leserne som betaler for det valuta for pengene. Dette er ganske vanskelig å oppfylle i dagens situasjon og derfor velger jeg en gradvis avvikling av produktet.

En annen ting er at når forskjellige ting åpnes mer eller mindre opp igjen er det ikke sikkert det er noen klok vurdering med min alder å være i frontlinjen eller sitte på første benk slik det har vært vanlig i snart 24 år nå.

Men som sagt det er ingen dramatikk i dette. Året 2020 var uansett planlagt å være avslutningsåret for Gausdøl’n i min regi. Nå blir det litt framskyndet med en vurdering at det er best for å avslutte med fornøyde lesere og med å ta hensyn til seg sjøl.

Fra mandag starter vi med å stoppe alle abonnement ved første fornyelse nå i mai. Du som er leser vil få en epost om dette. Men vi skriver det her for å gi en mer fyldig begrunnelse og varsle om det som skal skje.

Det er ikke slutt riktig enda. Vi fortsetter utover i mai med det som er av stoff og nyheter å skrive om fra Gausdal. Hva som skjer med nettstedet etter hvert får vi komme tilbake til.

Slik sett er dette på ingen måte heller siste innlegg fra redaktøren. Det må forberedes litt nøyere. Men jeg kan allerede nå si at å drive lokalavis i en så lang periode for hjembygda Gausdal har vært en utrolig fin reise. Så fortsetter vi å møtes enda en stund framover.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts