Skip to main content
annonser
Næringsliv
Ungdyra fra uksum ved seterfjøset på Kjosseter
Ungdyra fra uksum ved seterfjøset på Kjosseter
Olav Iverslien
Redaktør

Setergrendene i Nordfjellet, Østre Gausdal, er mange. Navn som Jøinnbu, Killia, Sjøsetra, Torsdalen, Frøyseseter og Vesleseter med flere er kjent for mange og hver seter, flere hundre i tallet, er beskrevet i detalj med alle tenkelige historiske data i boka Nordfjellet ført i pennen av Jarle Bye. Vesleseter, eller Velt-setra lokalt, ligger på høydedraget opp for Austlidvatnet. Nesten øverst der ligger Kjos-setra ( Hvattum) og nabosetra er Kolrudsetra.

Familien Bjerkvik på garden Uksum i Olstad setrer der. Uksum har egen seter på Gammelsetera, men den er ikke egnet for mjølkelevering. I 5 år har de derfor leid Kjossera. Budeiene kommer fra Tyskland , en familie som bor nær Brehmen og som har vært røktere hos Bjerkvik i 6 år nå. I år har de med seg 12 mjølkekyr til fjells. På Uksum drives biodynamisk jord- og husdyrbruk og Bjerkvik er svært opptatt av å ta vare på de gamle kurasene. Bølingen består nå av flest Dølaku samt Vestlands Fjordfe. Dølakua er den ku-populajonen av gammelrasene med minst mordyr her i landet. Sammen med Vestlands Raudkolle er den betegnet som kritisk utryddingstrua. Det finnes ca. 250 mordyr av denne rasen , men bare rundt 40 av dem er mjølkekyr, resten går som ammeku i kjøttproduksjon, forteller Bjerkvik. Dølakua hører til her i Gudbrandsdalen og de synes den passer godt som seter-ku. Nøysom i kosten og produserer mjølk på utmarksbeitet. Vi har kalving på etterjulsvinteren sier Bjerkvik og sjøl om laktasjonsperioden kan være kortere og mjølkemengda mindre enn hos NRF-kua så synes de det er ei fin ku å slippe til fjells, Den kommer tilbake til setra og trives i fjellskogen og på myrene. Kua produserer på utmarksressursene og gardbrukeren får noen uker med fri fra fjøsstellet.

austlid 2

Flott utsikt mot Austlid og vatnet fra Vesleseter

Vi traff også på ungdyrene fra Uksum ved setra ( se hovedbildet). Det var kviger og kastrater. De slippes på Gammelsetra , men søker inn til Skei og de andre dyra i besetningen. Skaper nok litt ulempe for budeiene for de vil gjerne være med inn i seterfjøset, men de må nøye seg med å gå utagjerds. Seter- sesongen på Kjossetra varer til ca. 20 august.

Det er nok dyr på flere seterløkker i Nordfjellet i deler eller hele sommeren. Noen slår også graset og kjører hjem fôret til bydga. Men mjølkeku er det oss bekjent bare på ei seter her nå. Det har skjedd en stor nedgang på setringa i denne delen av fjellet de siste 20 årene, samtidig som det har vært en tilsvarende stor utbygging av hytter/fritidseiendommer. Men hytteeierne på Skei må venne seg til å treffe beitedyr både av storfe og sau i nærområdet og det går vel så noenlunde bra.

austlid 3

Stor aktivitet ved badeplassen på Austlid i de varme julidagene

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts