Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Avdelingsleder Gry Engjom på Lipro i Gausdal bekrefter at avdelingen skal flytte innen 1.november. Lokalene i Østringsvegen 1 ( tidligere Gausdal Land-butikken) er sagt opp. Hun sier at de ikke vet hvor de flytter enda, men for videre informasjon henviser hun til daglig leder Martin Forså i Lipro.

I Gausdal er det lokaler for 5 personer som har Varig Tilrettelagt Arbeidsvavtle, VTA-plass. En av dem har sitt arbeid på Lillehammer de andre møter på jobb her i Gausdal. Avdelingen har vært her siden 2012 da de overtok den virksomheten som Gausdal A-senter hadde drevet i Noradhallen. Det var en god del støy den gang rundt nedleggelsen og overtakelsen av Lipro. Lipro er et aksjeselskap der så vidt vi vet også kommunen er aksjeeier. De er registret som en arbeidstreningsbedrift.

Forså sier til Gausdøl’n at det er for tidlig å si noe om hvor virksomheten skal være enda. Vi er i sluttforhandlinger om andre lokaler og skal komme tilbake til det så snart ting er avklart opplyser han. Lipro har målsetting om fortsatt drift i Gausdal og har sett på flere alternativer. De lokalene vi har her for store til vår produksjon sier Forså .Ordfører Hans O Høistad er også orientert om saken , men vet heller ikke noe om hvor bedriften flytter.

Vi traff to av de som jobber på Lipro i Gausdal, Magnus Lillevolden og Steinar Kjetlien. De forteller at de har vist en god stund at lokalene her er oppsagt. Det de imidlertid ikke vet noe om er hvor de havner når det er slutt her. Usikkerheten er det verste sier Steinar. Vi vil sjølsagt helst ha et tilbud her i Gausdal, men er redd for at det kan bli på Lillehammer. Det betyr i tilfelle lengre reiseavstand til arbeidsplassen  noe som blir ugunstigere for oss. Nå om dagen rydder de og pakker ned i lokalene. Produkter selges ut på slag. Tida går fort ut denne måneden sier de to, vi håper på en avklaring fort nå. Det er lett å forstå at de vil ha et svar på dette snart.

lipro2

Magnus og Steinar håper de snart får en avklaring om flyttingen

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts