Skip to main content
annonser
Næringsliv
Per Tore teksum og Karen Fougner foran huset som nå gis bort
Per Tore teksum og Karen Fougner foran huset som nå gis bort
Olav Iverslien
Redaktør

Det har vært en ganske lang vei mot byggestart utbyggerselskapet Solrikt AS med Per Tore Teksum som hovedaksjonær har vært gjennom. Han har eid den 5-6 mål store tomta med bolighus på i 6-7 år nå og gjennom flere år forsøkt å få med handelsvirksomhet i en kombinert utbygging på eiendommen. Det har ikke lyktes og for vel et år siden startet han planene med et rent boligprosjekt.

Ønske om å få politikerne med på en dispensasjon for detaljregulering ble ikke godkjent så derfor tok realiseringen nok et år. Det ble som jeg sa den gang, det vil ta et år ekstra og koste minst en halv million uten at det tilfører prosjektet noe ekstra verdier. Det slo til sier Teksum.

Når det er sagt er han raus med godordene både til politisk og administrative ledelse som han har hatt kontakt med gjennom planleggingen. Det lokale selvstyret har fungert godt i denne saken, mens de regionale myndighetene ikke hadde noen innspill som gav merverdier- snarere tvert imot sier Teksum.

Han oppfordrer derfor, på bakgrunn av denne saken, at kommunen bør vurdere å ta styringa mer direkte i slike utbyggingssaker neste gang. Mitt inntrykk er at de regionale myndighetene svarer etter samme disposisjon og kommenterer samme fagfelt flere ganger. Det går alt for mye tid ved behandling hos de regionale myndigheter og utføres mye unødig dobbeltarbeid. Dette bør Fylkesmannen koordinere bedre og mer effektivt i framtida mener han.

Det eneste jeg kan se kom ut av denne reguleringsprosessen er noen ekstra krav i forhold knyttet til støyproblematikk fra industrivirksomheten på sagbruket. Dette ville en ordinær byggesaksbehandling også kunne fanget opp, sier Teksum.

Men nå blir det bygging

Det er prosjektert 33 leiligheter, to og tre-roms boliger. De første 15 som er i byggetrinn 1 er de som blir nærmest Kiwi. Det blir bygg i 5 etasjer pluss parkeringskjeller. Mellom de to byggene er det et fellesareal og det er rikelig med parkering og grøntareal foran bygningene. Et stort grøntområde foran byggene og nærmest Kiwi blir også offentlig ute/parkareal. Byggetrinn to er godkjent med enda en etasje og vil inneholde 18 leiligheter fult utbygd.

I det første byggetrinnet er det allerede reservert 10 leiligheter. Megler opplyser at det er 90 % innenbygds som har vist interesse, aldersgruppen er mest fra 50 år og oppover. Leilighetene blir selveier i et sameie og prisen er fra 2.1 til 3.8 millioner.

Med denne utbyggingen blir Teksum den største utbygger av både forretningsbygg og boliger her i sentrum. Fra før har han eiendommene som huser Rema 1000, Vinmonopolet og Europris.

For de nye leilighetene ligger alt i gangavstand enten du har rullator eller går i tøfler sier han med et smil. Sentralt kan så absolutt forsvares med denne beliggenheten. Likevel er det ved en vei uten gjennomgangstrafikk og beliggenhet tilbaketrukket mot elva. det er heis i byggene og alle leiligheter har livsløpsstandard. Vi tror dette blir bra både for beboerne og aktiviteten i sentrum her sier Teksum.Han håper på byggestart her i sentrum tidlig i juni og  ferdigstilles neste sommer.

DCIM\100MEDIA\DJI_0085.JPG

Slik blir de nye leilighetene ved Segalstad bru

Flere utbyggingsprosjekter i Gausdal

 

Gjennom et annet eiendomsselskap sammen med Geir Husum er han også i oppstart med et nytt og stort forretningsbygg på Skei. Det skal huse ny dagligvarebutikk for Joker og en stor sportsbutikk for Sport 1. Det skal bygges ca. 1.900 kvadratmeter like ved det gamle renseanlegget på Skei og i vegkrysset mellom vegen til Sør Skei og det nye feltet i Kjoslia som på sikt kan bli den nye vegen mot Austlid. Der startet gravearbeidet nå denne uken og butikkene skal stå klare til åpning 10.10 kl. 10.10 i høst forteller Teksum.

Image13

Slik blir det nye forretningsbygget ved innkjøringen til Skei

Huset i Fargerivegen 4, som er et Moelven-hus i 4 seksjoner, gis for øvrig gis bort for fjerning. Teksum sier at lag/foreninger som vil bruke huset vil bli prioritet, Det har meldt seg flere interessenter til å flytte og ta over bygningen.

Vi ønsker lykke til med begge byggeprosjektene, det er ikke småtterier i en fortsatt noe usikker tid i forhold til aktivitet i næringslivet grunnet Coronaepidemien. Veldig bra satsing!

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts