Skip to main content
annonser
Næringsliv
Jarle Brunsell Thon Eiendom
Jarle Brunsell Thon Eiendom
Olav Iverslien
Redaktør

Gunnar Bratheim fra Multikonsult  sammen med Jarle Brunsell fra Thon eiendom redegjorde for de grove trekkene i reguleringsplanen som nå ligger ute til offentlig høring med høringsfrist 15.mars. Han la særlig vekt på de endringer som nå ligger i gjeldende plan  og som var endret siden siste informasjonsmøte i fjor høst. Det går spesielt på redusert byggehøyde i området nedfart ved skiheisen, noe redusert totalt volum av utbygging, flytting av barneområde og mere optimalisert utnyttelse av parkeringsareal.

Planen går ut på en ganske gigantisk utbygging på Skei. Fullt utbygd kan det bli 440 nybygg og 90 leiligheter i rehabiliterte bygg., 50 av disse ligger i byggene ved Skitorget( nåværende parkering).  En utbygging på totalt 1 milliard fullt utbygd.  Men er det noen som har muskler til en slik utbygging så er det Thon Eiendom som i fjor leverte et overskudd på over 4 mrd for sin virksomhet. Det er beregnet at utbygging kan gi en vekst i omsetning på Skei på 50 millioner i året og en økt sysselsetting på 60-70 årsverk. Ingen kommune har råd til å si nei til en slik satsing.

Innspill som kom fram på møte var fortsatt noe knyttet til det uheldige med høye bygg nærmest skiheisen. Utbygger forklarte dette med at det landskapsmessig var det rette. Så var det noen spørsmål om parkering og trafikkforhold. Veteranen på Skei, Andreas Smith-Ericssen var utålmodig for at utbyggingen skulle starte og trodde dette vil gi et stort løft for Skei i framtida.

Og det starter så fort reguleringsplanen er behandlet og godkjent, etter kjøreplanen må kommunestyremøtet i mai. Rehabilitering av Velkomstsenteret( tidl. Gausdal) kan starte så snart byggesøknaden er ferdig behandlet. Ved riving av fløy der blir et nytt leilighetskompleks på 4 etasjer bygd lengst mot nord. Neste byggetrinn er delt mellom mindre leilighetsbygg nedover mot Skeisvegen og høyblokkene nærmest skiheisen. Salg av leilighetene på  Skitorget starter også så snart planene er godkjent. Det er alt salgsprospekt ute for disse.

Alt i alt veldig positive planer. Vi får bruke en forslitt frase, lettere omskrevet og håpe at : Thon will make  Skei Great again!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts