Skip to main content
annonser
Næringsliv
Kolbein Holmvik fyrer på ett sted heretter
Kolbein Holmvik fyrer på ett sted heretter
Olav Iverslien
Redaktør

Kolbein forteller at han lenge har gått med planer om et sentralfyranlegg for å nytte eget skogsvirke til oppvarming på en enklere måte. Før ble husene på garden oppvarmet med en kombinasjon av vedfyring og strøm. Nå er det planen at en stor del av varmebehovet og bruk av varmt forbruksvatten i store deler av året skal dekkes med bioenergi.

De har satset på et vedfyrt anlegg med en moderne vedfyringskjel på 75 kwh som er elektronisk styrt. Denne kjelen fyres mot en akkumulatortank på 4000 liter som igjen forsyner 2 slynger ut fra fyrrommet som er i enden av gjødselkjelleren under fjøset. Naborommet til fyrrommet er et gardsverksted som også oppvarmes og på de eksterne sløyfene oppvarmes våningshuset og videre til kårbolig som nå leies ut mens an annen sløyfe går til snekkerverksted/laftehall.

20171210x

Marit Hjelmstad med varmerørene som er nedgravd i bakken mellom husene

 

Verkstedrommene varmes opp med varmevifter som får tilført varmt vann. Inne i de to husene er det henholdsvis 3 og 4 såkalte varmekonvektorer som er installert i åpent røropplegg fra innføring i kjelleren. Begge bolighusene har egen varmtvannstank som en buffer til forbruket i hvert hus. I hovedhuset er det en varmekonvektor på kjøkken, en i stue og en i gangen der det er åpent opp til andre etasje som inneholder soverom/kontor.

bio2

Varmekonvektoren passer fint inn i stua og gir mye varme

Både vedovnen i stua og noe strømfyring er fortsatt intakt. Det kan hende at de vil bli brukt som før i sommermånedene sier Kolbein. Men i hele fyringssesongen vil varmen komme  fra sentralfyren.

Lokale håndverkere og egeninnsats

Vi har satset på lokale håndverkere på rørleggerarbeidet og el-installasjon sier Kolbein. Det er fra firmaene Arne Nyheim og Skogvang Installasjon. Kolbein har egen graver så nedlegging av varmekulvert mellom husene har han stått for sjøl.

Støtte fra Innovasjon Norge

Det gis betydelig støtte til gardsvarmeanlegg fra Innovasjon Norge, ca. 30 % av totalkostnaden iberegnet egeninnsats. Det har stor betydning for å få bygd slike anlegg sier Kolbein og er et godt bidrag til mere selvforsyning på energifronten. Nå på nyåret har han fulgt med på strømmåleren og det nye anlegget har gitt tydelige utsalg. En kan nok regne med en reduksjon på minst 50% av strømforbruket med et slikt anlegg mener han. En annen ting er at med varme i både hus og arbeidsrom gir det flere muligheter for arbeid og trivsel uten å tenke på utetemperaturen. På  Hjelmstad er det ikke bygget egne fyrrom eller lager og totalkostnaden for anlegget anslås til ca. 400 000. Det er en betydelig kostand innrømmer Kolbein men på sikt tror han det vil lønne seg både med hensyn til økonomi og ikke minst varmekomfort.   Strømprisen peker bare en vei og det er oppover. Vedprisen tror han er mere stabil forutsatt egeninnsats som i tillegg både gir meningsfylt fysisk arbeid og opprydding i skogsterrenget.

Virke er det rikelig av og Kolbein regner med å bruke ved fra energivirke og slip samt rydningsvirke fra åkerkanter og beiter. Hvor mye ved som vil gå med på en full fyringssesong har han ikke helt klare tall på, men anslår kanskje 70- 80 løs-kubikkmeter. Det avhenger mye av både tørrhet på veden og kvaliteten på virket. Han har rasjonell vedproduksjon og ordnet seg med mange paller klare  for denne vinteren. Ved-pallene kjøres inn med pallegaffel og plasseres i fyrrommet etter hvert som de brukes. Betjeningen av fyrkjelen er ganske enkel. Det er automatisk tenning og fyres opp med fullt vedrinnlegg først og så et innlegg til etter 2-3 timer. Akkumulatortanken fyres opp til 95 grader før vatnet shuntes ned igjen til den temperaturen som skal ut på anlegget.

Når vi snakker med Kolbein nå på nyåret forteller han at han i jula har fyrt opp annenhver dag nå når det har vært såpass mildt. Andre dagen er vanntemperaturen ned mot 30 grader og da er det på tide og fyre opp igjen. Ved strengere kulde regner han med å måtte fyre hver dag eller i verste fall morgen og kveld. Det er overkommelig når det er på en plass mener han. Varmekonvektorene inne i boligene er styrt av termostater som styrer både viftehastighet og ventiler for tilførsel eller stengt på varmtvannet. Dette sikrer jevn temperatur i rommene etter innstilt ønsket romtemperatur. Vi er godt fornøyd så langt sier Kolbein Holmvik.

Markering med hjelperne

20181221 181451

Åpningsmarkering i fyrrommet, Foto privat

Godt fornøyd var de også med håndverkere og andre hjelpere i prosessen med å bygge nytt fyranlegg.  Så på åpningsdagen inviterte gardbrukerne på rakefisk og annen servering i fyrrommet. På Hjelmstad driver de nå kjøttproduksjon med framfôring av okser. Kolbein er også engasjert med reparasjon og nybygg innen lafting. Det kan han nå drive med i temperert hall.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts