Skip to main content
annonser
Næringsliv
Illustrajonsfoto
Illustrajonsfoto
Olav Iverslien
Redaktør

 

 De viktigste rådene er enkle og forholde seg til, men medfører selvfølgelig et svært begrenset sosialt liv. Gausdal har vært tidlig ute med å stramme inn både med hensyn til karantene etter reiser og hjemme-karantene ved vanlige luftveisplager. Foreløpig virker utbruddet her i kommunen å være ganske begrenset, men mange sitter i karantene og det verste opp i dette er at mange kan være smittet, ha lettere symptomer som gjør at de er i vanlig aktivitet og derfor er muligheten for smittespredning klart tilstede. Så det som gjelder er minst mulig sosial omgang og følge hygienerådene om ekstra god håndhygiene og å holde avstand ved møte mellom personer.

Det kan virke kjedelig men er rett og slett livsviktig framover. Når en ser at store delstater med titalls millioner innbyggere i USA nærmest innfører portforbud i en måned så er det best å ta inn over seg at vi som lokalsamfunn må være så forsiktige vi bare kan framover.

Det er all grunn til å tro at de strenge reglene som ble innført forrige onsdag og foreløpig går ut neste uke kan bli utvidet, Det må vi i tilfelle også tåle hvis det er viktig for å begrense smitterisikoen.

Vi skal ikke henge uten noen aldersgruppe men presisere at dette gjelder ALLE gamle som unge. De yngste kjeder seg sikkert mest og noen eldre kan mistenkes for heller ikke å ta alle rutiner på alvor. Det må alle gjøre nå framover.

Påska avlyst?

Det er 14 dager til påsketrafikken skulle startet. At det i år blir en svært begrenset feiring ligger i kortene. Dette har store konsekvenser ikke minst for turistbedrifter, reiselivet og handelsnæringen. Flere butikker her i Gausdal har vanligvis mangedoblet omsetning disse dagene og denne omsetningsøkningen kommer i stor grad fra tilreisende.

Vi kontakter kjøpmann Hilde Chutko på Rema 1000 her i Gausdal for å høre hvordan en dagligvareaktør lokalt ser på dette. Vi følger de sentrale rådene som kommer og gjør alt vi kan for å ivareta de ansatte og har fokus på at de handlende her hos oss skal ha en god opplevelse i butikk sier hun. De er inneforstått med at påsketrafikken i år blir adskillig redusert og selv om mye varer er forhåndsbestilt så medfører ikke dette de store utfordringene. Vi redusere vareflyten i forhold til det vi mener er forventet omsetning fortløpende. I år får nok sentrumsbutikkene mer av omsetningen vi har hatt tidligere med deres kunder på ferie sier Chutko.

Den siste uka har også vært preget av å fylle opp igjen varelager etter at det «smalt» forrige onsdag ettermiddag. Det var ganske kaotiske tilstander en stund kan hun fortelle. Jeg regner med at en god del kunder har tørrgjær og mel til en viss hjemmeproduksjon framover sier hun. Nå har ting normalisert seg mye. Vi ser at snitthandelen øker men antall kunder går ned. Folk handler mer på ukesbasis nå, noen handler for andre som er avskåret fra å gå på butikken, men jeg synes det er ganske normalt slik det ser ut nå om dagen.

Vi skal sørge for at innbyggerne her i Gausdal får en hyggelig påske der de kan hygge seg med grilling på verandaen eller hytta som de har adgang til som fastboende og det settes inn påskegodt i hyllene nå om dagen. Chutko synes kundene her lokalt er flinke til å ta hensyn i butikken og vi har gode beredskapsplaner for å håndtere det meste. Gausdøler er gode på dugnad sier hun. Innen samme kjeden er vi også innstilt på å hjelpe hverandre og vi følges opp nærmest time for time fra sentralt hold om utviklingen.

Dette er en situasjon som ingen har vært i før så en må bare gjøre det beste ut av det avslutter Chutko. Det vil være nok varer i butikkhyllene framover, Ingenting tyder på noe annet.

Det merkes i næringslivet

Gausdal har flere store bedrifter med mange arbeidsplasser, Coronakrisen får virkninger hos flere.

Vi kontakter Jørn Nørstelien som leder Gausdal Bruvoll. Han bekrefter at det merkes nå om dagen. Først og fremst på at det er stort fravær grunnet omsorgsoppgaver og pålagte karantener Det omfatter 12-13% av arbeidsstokken her i Gausdal og hele 30 % på Gran.

På sagbruket her er det redusert ned til ett skift på sag-linja. Tømmerkjøpet er også redusert med ca. 25 % i mars og hele 65 % i april. Salget har fram til nå vært ganske greit, men vi er veldig spente på utviklingen framover. Nå handler alt om å sikre en forsvarlig kontantstrøm i hele virksomheten. At det medfører at året vi er inne i ikke får noe bra resultat er allerede et faktum. Bedriften har sendt permitteringsvarsel til de ansatte slik regelverket krever. Vi håper i det lengste å unngå permittering sier Nørstelien.

Vi som er i administrasjonen sitter på hjemmekontor og administrasjonsbygget er stengt men bemanning på sentralbord/resepsjon. Det er innført adgangsbegrensning på sagområdet og innskjerpet hygienebestemmelser i tråd med nasjonale retningslinjer.

Så er det en del praktiske utfordringer. Vi er et andelsselskap og skulle hatt årsmøte/generalforsamling nå. Det er utsatt på ubestemt tid, men må avvikles så fort det går an praktisk for å få godkjent regnskap og års-disposisjoner. Vi opplever at deler fra utenlandske leverandører blir forsinket og prosjektering ved hjelp av slik som leverandører i Sverige blir satt på vent grunnet restriksjoner på reiser/ besøk. Den positive erfaringen med dette må vel være at vi blir bedre på digitale løsninger i daglig drift. Møter og kommunikasjon foregår nå digitalt og det fungerer greit både med lyd bilde og effektivitet. Kanskje det blir slik når ting normalisere seg igjen også lurer journalisten på? Det er sannsynlig at vi kan dra nytte av de erfaringer vi høster nå bekrefter Nørstelien. Som leder følger han bransjens utvikling dag for dag eller nesten time for time. Dette kom brått og med en styrke ingen kunne forutsi avslutter han.

Q-meieriene

I en pressmelding opplyser Q at virksomheten går som normalt men at situasjonen de er i som en produksjonsbedrift av nødvendige matvarer stiller nye krav og tester evnen til enda raskere omstilling. Største bekymring for en produksjonsbedrift som Q er tilgangen på arbeidskraft hvis ting skulle oppstå, folk blir sjuke eller må holde seg hjemme. Det er ikke mange som kan ha hjemmekontor i en slik bedrift står det pressemeldingen. Her i Gausdal opplyser meierisjef Lillian Findalen at så langt er det ingen ting som tyder på at det skal bli problemer med produksjonen ved anlegget her i Gausdal. Men hun er svært bevisst på at ting kan endre seg fort. Det jobbes hele tida med risikovurderinger og beredskapsplaner hvis noe uforutsett skulle inntreffe. Mange er engstelige og det gjelder også for våre medarbeidere. Det gjelder å være føre var og ha gode planer som kan iverksettes raskt sier hun.

Anlegg

I Løype Anleggsdrift, som er bygdas største aktør på anleggs-sektoren går foreløpig ting som vanlig. Det er innført strenger regler for omgang mellom arbeiderne, kjøring til og fra jobb og kontakt ved pauser. Det er utplassert hygieneartikler og innskjerpet regler for begrenset sosial nærkontakt og omgang arbeiderne i mellom. En del av administrasjonen som driver med prosjektering /beregninger jobber fra hjemmekontor. Igangværende prosjekter har gått som planlagt fram til nå. Som alle andre firma er de spent på varigheten av denne ekstraordinære situasjonen, men er fram til nå ikke berørt med noen drastiske endringer.

Transport

S&O Grimstad er en stor aktør i Transportbransjen. Transportleder Helge Nordlien melder om ei uke med stor aktivitet. De har ingen sjuke eller ansatte i karantene foreløpig. Det er gjort begrensninger inne på administrasjonsbygget når det gjelder adgang for publikum og lagt til rette for å holde avstand i kontorfellesskap og på spiserom. Nordlien forteller at det denne uke er kjørt ut 29 trailerlass med trelast fra Fåvang Sag til kunder og annen transportvirksomhet har også gått som vanlig. Firmaet er like usikker som alle andre på hvor lenge ting vil vare og når det eventuelt får innvirkning for deres virksomhet. Vi må bare følge utviklingen fra dag til dag sier Nordlien. Foreløpig går alt som normalt.

Gausdal Landhandleri

En stor virksomhet med mange ansatte både lokalt her i Gausdal og på hovedanlegget på Lillehammer. Daglig leder Audun Løhre forteller at det er iverksatt forskjellige tiltak. Det startet de opp med tidlig. Det har vært en avdeling stengt på Otta grunnet krav fra helsemyndighetene, den er nå i drift igjen. Det er noen permitterte både på grunn av den usikkerheten som rår nå og for å redusere risikoen for at store deler av arbeidsstokken skal havne i karantene eller bli sjuke likt. Vi har sluttet med overlappende turnus og har noen færre på jobb ved flere byggevarehus sier Løhre. Hittil har aktiviteten på de ulike byggeplasser gått i normal drift og det er også ganske normal trafikk i våre butikker.

Der har vi gjort flere tiltak i tråd med retningslinjene. Desinfeksjonsmidler, hansker, anmodning om å holde avstand mellom kunder og betjening. Smitteverntiltak så godt det lar seg gjøre. Vi ønsker friske kunder velkommen i våre butikker og har gode rutiner for bestilling via telefon og nett sier Løhre, Som vanlig er det ruter som sørger for levering på døra/byggeplass.

Han legger ikke skjul på at det hersker en betydelig usikkerhet som for hele handelsnæringen nå . Ingen bransjer var rigget for å håndtere dette på strak arm sier han. Det kan være en noe redusert servicegrad grunnet antall betjening nå, men dette er først og fremst for å redusere smitterisiko. Mange på salgsavdelingen jobber fra hjemmekontor. Ledelsen sitter spredt og vi har daglige beredskapsmøter, oftere hvis det trengs. Det viktigste nå er å beholde arbeidsplassene for å kunne ta opp igjen en normal virksomhet når dette stabiliserer seg, sier Løhre. Når vet ingen det er største usikkerheten som alle føler på.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts