Skip to main content
annonser
Næringsliv
Det bygges hytter som aldri før som her på Skeikampen Fjellgrend/ Nersetera
Det bygges hytter som aldri før som her på Skeikampen Fjellgrend/ Nersetera
Olav Iverslien
Redaktør

I fjor ble det gitt byggetillatelser for i alt 75 hytter/fritidsboliger i Gausdal kommune Det er et veldig høyt tall som nærmer seg toppårene 2007/2008. Skeikampen Eiendom som er en sammenslutning av grunneiere/tomtetilbydere og sju hyttefirma som markedsfører Skeiområdet under felles paraply sto for 57 signerte kontrakter på hyttetomt i 2017. Også det er rekord for dette selskapet. Daglig leder Ola Idar Løkken sier de er veldig godt fornøyd med fjoråret, og det nye året har startet like bra.. Vi snakket om et hårete mål på 60 tomter i fjor og der er vi nok også hvis vi tar med de siste salgene som blir registret på nytt år. Etterspørselen er veldig stor nå og sammenslutningen med felles markedsføring og samarbeid med hytteleverandørene har gått fint. Alle er fornøyde når etterspørslene er så stor. Den er så stor at vi nå må starte en prosess med å regulere nye tomteområder evt. fortetting i eksisterende felt. Slike prosesser tar lang tid og det gjelder å være i forkant så vi har noe å tilbyde lengre fram i tid når interessen er så stor som nå. Løkken har også stor tro på Thon Gruppens planer på Skeikampen og håper de kan komme i gang dette året så det skjer positive endringer også i sentrumsområdet på Skei.

Bra for lokale firma

Jøra Bygg selger både hyttetomter og ferdige hytter fra sitt kontor i Follebu. De har nå to selgere og har lyst ut etter en tredje stilling. Vi treffer markedsansvarlig i Jøra Bygg , Anne Line Østensen , som er i veldig godt humør på nyåret. Dagen før signerte hun tre kontrakter for hyttetomt og et slikt «hat-trick» er ikke dagligdags i bransjen. Hun kan fortelle at i 2017 solgte Jøra Bygg tilsammen 33 tomter for hytte/fritidsbolig, 22 av dem var på Skei. Firmaet har også tomtefelt på Nordseter og Gålå samt i Kanalskogen i Østfold. Jeg hadde ikke noe sterkt forhold til Skei før jeg begynte i Jøra Bygg sier Anne Line, men det har endret seg. Vi opplever en veldig stor interesse for tomter der nå om dagen så Skeikampen er et populært område. Jøra Bygg har 15 snekkerlag og to byggeledere og arbeidet pågår for fullt ute nå. Det er nok å gjøre hele 2018 sier hun og regner med at året vi har startet på også blir bra. Forholdene i fjellet nå kan jo ikke bli bedre. Mye snø og postkortstemning innover viddene. Anne Line regner med at både vinterferien og påska i år vil føre til stor pågang. Vi rekker ikke mer enn å besvare henvendelser, være på visning og presentere hytteplanløsninger for kunder, sier hun.

Det er selvfølgelig en fin situasjon å være i og det gir mange ringvirkninger. Jøra Bygg satser på lokale håndverkere og bruker også andre lokale firma i oppføring og ferdigstilling av hytter. Firmaet har visningshytte på Skeikampen og på Hytteutstillingen på Hellerud der det også er mange henvendelser. Vi jobber også med nye hyttemodeller for å imøtekomme ønsker om ulike størrelser og bygg med moderne uttrykk. Det er moro nå om dagen avslutter Anne Line.

 

Stor betydning lokalt

En kan vel spørre om gausdølene forstår hvor stor verdiskapning hyttebyggingen gir og hva det også gir av inntekter i kommunekassa? Ser en bare på tomtesalget og ganger hver tomt med ca. en million som beskattes med 48% så gir bare det 30-35 millioner i skatteinntekter. Så kommer tilknytningsavgifter og andre kommunale avgifter og gebyrer til det offentlige.

Ser en på privat sektor så gir dette store utslag i aktivitet for entreprenører, murere ,snekkere, rørleggere og elektrikere. Det medfører økt omsetning på hjørnesteinsbedrifter som Gausdal Bruvoll, Pretre og Gausdal Landhandleri. Når hytta er bygd og står der gir det et stort ettermarked på lokal handel, vedlikeholdstjenester og serviceoppdrag.

En kan stille seg spørsmålet om hva Gausdal hadde vært uten den store virksomheten med hyttebygging i fjellet de siste årene? Det hadde nok antagelig vært smalhans både offentlig og privat. Fjellet vårt tiltrekker seg mange på grunn av beliggenhet og kvaliteter. Vi som bor her hele tida har alle disse fordeler og tilbud noen minutters kjøring fra hjemmet. Det må vi sette pris på!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts