Skip to main content
annonser
Næringsliv
Hana, Einstad, Solbakken og Eriksson innledet om nytt prosjekt Skeikampen
Hana, Einstad, Solbakken og Eriksson innledet om nytt prosjekt Skeikampen
Olav Iverslien
Redaktør

Det er mange aktører på Skeikampen og samordning og felles profil utad kan nok bli adskillig bedre. Dette har Skiekampen Pluss, Skeikampen Marked, Skiekampen Eiendom og Samarbeidsutvalget for fritidsboliger tatt tak i og startet opp med en arbeid med en reisemålsutvikling for Skei. Det er 10 år siden siste strategiplan for området ble laget og neste år starter også arbeidet med ny overordna arealdelplan for Skei.

Et første fellesmøte ble holdt på Hotell Skeikampen nå fredag og der var de representanter for både næringsutøvere, kommunen, organisasjoner for aktiviteter og fritidsboligeiere samt eiendomsmeglere.

Til å lede prosjektet er representanter fra to erfarne utviklingsfirma valgt. Det er Georg Hana fra Storm Tourism og Kjell Solbakken og Monica Eriksson fra Norsk turistutvikling på Lillehammer. Begge firmaene kjenner Skeikampen godt. Hana har vært ansatt som leder av destinasjonen tidligere.

Trender

Det har vært stor økning i reiselivsmarkedet og også tro på at det ville fortsette. I 2050 vil 60 % av befolkningen bo i byer/sentrale strøk. De er samtidig mer og mer opptatt av rekreasjon, friluftsliv, fred og ro. Veksten i det internasjonale markedet kan bli stort og Skeikampens beliggenhet i forhold til hovedflyplass er ideell på den måten. Men gjester fra andre land og yngre brukere krever også tilgjengelighet med offentlige kommunikasjonsmidler det må bygges ut bedre. Mange som bor i byene kommer ikke til å ha bil i framtida. Bilen er også en faktor det må tas hensyn til for å skape et godt sentrumsmiljø på en turistdestinasjon. Bilen å bort for å skape et godt miljø ble det sagt og vist til vellykkede bilfrie turiststeder blant annet i alpene.

Brukerundersøkelse

Det er foretatt en spørreundersøkelse som det er avgitt 103 svar til. Den bekrefter også Skeikampen som en kompakt, trygg og rolig destinasjon med ski som hovedproduktet. Mye skryt for langrennstilbudet her. Men undersøkelsen gir også signaler om noe uklar profil. Spørsmål om hva som skjer med alpinproduktet og det etterlyses bedre sommertilbud, mere servicevirksomhet, bedre spisesteder er nevnt.

Mange etterlyser en sterkere og enhetlig stemme for alle tilbud på Skeikampen, bedre markedsføring og mere samarbeid også med den største aktøren Thon Skeikampen. Alexander Cimarolli representerte dem på møtet og orienterte om første byggetrinn på Gausdaltomta. Leilighetsbyggene med servicefasiliteter skal stå ferdig til vinterferien 2020. Det er investert 150 millioner der nå og salget av disse sentrumsleilighetene er i full gang. Han omtalte det nye komplekset som Høyfjellstunet. Leilighetene ligger kun rundt 50 meter fra start av skiheisene. På spørsmål om videre utvikling innen alpint var svaret at det ikke foreligger store nye planer, men at forbedring på bakside og i barneområdet var drøftet.

Som vi ser var det mange tema oppe til diskusjon og det ble arbeidet med spørsmål om blant annet hvordan vil vi ha Skei sentrum i framtida i gruppearbeid. Butikker, spisesteder og annen servicevirksomhet er sentralt her. Det ble opplyst at ny butikk for dagligvare og sport er under planlegging ved renseanlegget/ innkjøringen til det siste ferdigstilte hyttefeltet i Kjoslia. Denne plasseringa blir i utkanten av det en kan kalle sentrum som vel er på aksen Gausdal-Segalstad seter. Området det er tenkt bygd på er imidlertid regulert til kommersielt formål/handel så det lar seg vanskelig stoppes når det bygges etter gjeldende reguleringsplan. Vi avslutter denne foreløpige beskrivelsen av prosjektet med Georg Hanas innledning om at målet for prosjektet er å skape en felles oppfatning blant alle aktører på fjellet og foreslå tiltak som inneholder realistiske mål. Vi vil nok høre mer fra dette prosjektet framover vinteren.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts