Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Det var i fjor høst det endelig gikk i orden at Gausdal Røde Kors fikk overta bygningene på Fjerdum seter. Siden da har det pågått mye bygningsvedlikehold på stedet og nå til påske er husvære for ny vaktsentral klar til bruk.

Gausdøl’n treffer tre medlemmer fra Hjelpekorpset som viser rundt på den nye basen. Bernt Paulsrud, Ole Amund Dokk og Maren Grønberg viser oss de nye lokalene.  Bygningene hadde ikke noen særlig standard og skryte av så her er det gjort mye. Ytterveggene er isolert, lektet ut og sydd med ny ytterkledning. Det er skiftet alle glas og dører og lagt nye gulv inne. Ut mot gardsplassen er det gjort i stand et nytt pasientrom med innlagt vann og avløp, varme i gulvet og ny port der bårekjelken kan rygges helt inn i rommet. Her kan evakuerte pasienter vente i trivelige omgivelser for videre behandling eller transport ut med ambulanse.  Vi tror dette skal bli veldig bra, og adskillig enklere for alle parter sier de tre hjelpekorpsmedlemmene. Det er tanken at redningskjelken kan stå fast stasjonert i rommet når den ikke er i bruk slik at utstyret til enhver tid er pakket og klar for utrykning og står i oppvarmet rom.

rk2

Godt tilgjengelig pasientrom på den nye basen

Inne i hovedhuset r det malt og lagt nytt gulv. En stor fordel her mot for den den hytta de nå disponerer oppe i skibakken er at her er det tilknyttet vann og avløp og det blir både dusj og toalett tilgjengelig. Vaktrommet blir med en kjøkkenløsning og vanlige møbler. Peisen er også intakt så den rette hyttestemningen kan fås hvis det er lite med oppdrag. Til sommeren planlegger de å bygge en ute-terrasse og også å legge om taket på bygningen.  Utenfor vaktrommet blir det radiorom for kommunikasjon og et lite lagerrom.

Stor innsats

Bernt Paulsrud er beskjeden og sier at han har nå drevet på litt med dette. De andre to understreker at han har hatt en stor innstas her. Det har også vært en god del dugnadsarbeid med riving, rydding mm. Bernt er til daglig byggeleder i Jøra Bygg og habil snekker så arbeidet har vært i de beste hender. Han har hatt hjelp av tømrer Martin Klophus og for vann og el-installasjon er det brukt lokale håndverkere.

Nå står det igjen litt golv-legging, montering av kjøkkenløsningen og litt elektrikerarbeid. Men det skal gå fint og flytte inn til påske meder de tre i røde uniformer. Påska er høgsesong i skibakken og løypene på Skei Det er vakt med 3-4 personer hver dag hele påska.  Den nye basen ligger midt i utfartsløypa nordover fra skei og med kort veg til skibakken. Basen  har bilveg  til døra og grei snuplass /parkering. I fjøset er det satt inn ny port og her blir det garasje for snøskutere.

rk3

Litt småting står igjen så er det nye vaktrommet klart til påske

 Med denne nye basen har Hjelpekorpset greit husvære både på Skei og Værskei. De har også avtale om skutertransport fra Sønstegardseter for den delen av fjellet. I et forsterket beredskapssamarbeid med nabokorpsene for hele påska er fjellområdene godt dekket med påskeberedskap og korpsene bistår hverandre ved større aksjoner. Det er heldigvis lenge siden det har vært store leteaksjoner eller skredulykker i fjellet i Gausdal, men det er en betryggelse og vite at beredskapen er der med godt utdannet personell og moderne utstyr for fjellredning. På Skeikampen anslår de i snitt 3-4 uttrykninger om dagen i påska. Det kan være alt fra småskader til brudd og mere alvorlige ting. Hjelpekorpset er i løpende kontakt med AMK-sentralen og er tilknyttet det offisielle nødnettet for samband.

Som med all annen beredskap er det vel minst mulig å gjøre som er ønsket for den store utfartshelga? Vi ønsker Hjelpekorpset lykke til i nye lokaler og alle som ferdes i fjellet bør være glad for at de frivillige er der og stiller opp slik at vi andre har denne tryggheten i bakgrunnen. God påske i nytt hus!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts