Skip to main content
annonser
Næringsliv
Hans Erik, Eirik og Oddgeir Hårstadhaugen
Hans Erik, Eirik og Oddgeir Hårstadhaugen
Olav Iverslien
Redaktør

 CNC-teknologi er ikke et nytt fenomen i produksjonsindustri og for trebearbeiding har det vært benyttet i mange år særlig av større verksteder med typisk serieproduksjon. Olstad Snekkerverksted driver nok mer typisk målsøm og spesialiteten er trappeløsninger. Nå har de tatt et betydelig investeringsløft for å møte framtida og få større produksjons-kapasitet.

Maskinen er som navnet sier fullt computerstyrt. Det manuelle arbeidet med kapping, klyving og fresing av materialene foregår nå automatisk. Tegninger av alle trappas detaljer overførers til maskinas datalager og deretter legges de ulike emnene på plass på benken, etter anvisning fra maskinen når deleproduksjonen er valgt. Emnene, ofte limte furuplanker, festes til benken med trykkluftstyrte sugekopper og så kan prosessen starte. Det er en manuell styreboks med for operatøren men det meste skjer på automatikk.

olstad3

 

Eirik styrer CNC-maskina

olstad4

 

Maskina i drift

Vi ser på en produksjon av trappe trinn der maskina først går til verktøykarusell og henter sagverktøy. Så ren-kappes emnene etter mål og deretter klyves planken. Deretter hentes nytt verktøy og det freses ut nødvendige spor for inn-montering og eventuelt stolper / håndløper. Slik blir alle deler klare til sammen-montering. Dette skjer ganske raskt og det som før besto i oppmerking fra tegnemaler, kapping, kløyving og fresing på flere ulike maskiner gjøres nå på samme arbeidsbenk og automatisk. Benken er så lang at de får tatt hele lengder av trappevangene i en operasjon.

olstad 2

 

Trappetrinnene ferdig maskinert

Vi har mer en doblet kapasiteten på denne måten sier Oddgeir som eier bedriften sammen med broren Hans Erik. Med seg har de også Eirik, sønn av Hans Erik.

Han er ung og tar det datatekniske lettere enn oss forklarer de to brødrene. Men meningen er at maskinen skal opereres av alle etter hvert.

Når vi spør hva denne nyvinngen betyr i økt kapasitet så antyder de at det som på en trapp før kunne gå med to dager i verkstedet nå når en kommer fullt i gang med automatikken kan skje på godt under en dag. Vi får mulighet til å produsere mer, men det må vi også for å tjene inn igjen investeringen på flere millioner, sier karene. Og så krever det større innsats på salg, noe vi nok ikke har jobbet aktivt nok med før legger de til. Vi har hatt nok å gjøre med det vi har fått av bestillinger, nå får vi økt kapasitet og kan ta på oss mer og antagelig levere på kortere frister enn før.

Målsøm

Trapper er ofte målsøm bekrefter driverne i Olstad, Det starter oftest med oppmåling eller tegninger og så lages forslag til trappeløsning enten det er rett-trapp, svingtrapp eller trapp med repo. Ved rehabilitering av hus/hytter er vi ute og fortar oppmåling sier Oddgeir, vi vil også helst levere trappa montert av oss sjøl, Da har vi full kontroll med produktet, og også fullt ansvar for leveransen. Det er ikke mye tilfeldigheter med trappeleveringen fra Olstad. Vi prøvemontere alle trapper før vi reiser ut forteller Oddgeir. Da er vi sikre på at alt er som det skal og monteringen går raskt. Markedet er både nye hytter/hus og mye ombygging restaurering der lokale håndverkere tar kontakt for levering av trapp. Vi har godt samarbeid med mange i bransjen forteller Oddgeir. Materialene det går i er furu og eik. Eik er dyrere men også mere slitesterkt materiale. Mye skal overflatebehandles og de foretar beising /maling i egne lokaler.

Stort løft

For oss er dette en stor investering forteller Oddgeir og Hans Erik. Det medførte nytt el-opplegg med betydelig anleggsbidrag fra verkstedet for å få oppgradert trafo og linjer inn til sikringsskap for kraftigere inntaksstrøm. Samtidig med den nye maskinen er det også montert et nytt aggregat for flisavsug og det er brukt en god del ressurser på igangkjøring og tilpassing av dataprogrammer for konstruksjon og maskinering. Vi har fått investeringsstøtte både fra innovasjon Norge og kommunalt Næringsfond og resten er egenkapital og lånefinansiert. Vi mener det var nødvendig for å være med inn i framtida og håper dette skal sikre bedriften framover sier de to eierne

Lang tradisjon

Snekkerverkstedet ble startet av eiernes bestefar, Emil Hårstadhaugen for snart 100 år siden ( 1930 tallet) Faren Even drev verkstedet fram til Oddgeir ble med og Hans Erik kom inn i bedriften i 2015/2016. Nå er Eirik, sønn av Hans Erik ansatt og har jobben som maskinoperatør, så dette kan absolutt kalles en tradisjonsbedrift og en familiebedrift. Eirik synes det er interessant å få være med på oppstarten og lære nye teknologi. Faren er åpen på at han får velge framover om dette er noe han vil drive med. Olstad Snekkerverksted er en liten bedrift som har funnet sin nisje i et marked som også er preget av store industrileverandører og import av ferdigvarer. Vi tror på at en liten lokal bedrift som satser på kvalitet og service også kan klare seg i framtida avslutter brødrene Hårstadhaugen. Vi ønsker lykke til med satsingen!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts