Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Bygget er på ca. 260 kvadratmeter i 2 etasjer. I sokkeletasjen er det garderober, toalett, lagerrom , rom for vaskeutstyr og et stort spise/møterom. Her er det også et rom med mulighet for overnatting hvis det trengs. Et moderne kjøkken er tilknyttet spiserommet.

sogspr

Spisepause i nytt moderne rom hos S&O Grimstad AS

På plan to finner vi resepsjon /transportkontor, andre kontorer og et stort møterom og også der et mindre kjøkken.

Vi er veldig godt fornøyd med innflyttingen forteller daglig leder Arvid Grimstad. Det var på tide, men vi har prioritert bilparken, verksted og vaskehall og nå sto denne delen for tur. De gamle kontorlokalene var svært kummerlige. Nå når vi har flyttet og er innom ide tidligere lokalene skjønner vi fort hva vi har fått av forbedringer. Det går på inneklima, ventilasjon, gode lyse kontorer med flotte arbeidsforhold. Bygget har topp moderne tekniske løsninger som lys, oppvarming, ventilasjon , låsesystemer og andre ting som forbedrer arbeidsmiljøet.  Det gamle kontorbygget blir revet forteller Arvid. Det har gjort sitt og vel så det. I neste uke flytter resten av kontorfolkene som nå holder til i Holsbakken i Follebu også inn. Det er Mari og Birgit Grimstad og Kristian Øygarden som utgjør økonomiavdelingen.

sog trsp

Tone Grimstad og Arnt-Owe Øverli  på transportkontor/resepsjon i det nye kontorbygget

Dette er et moderne og velfungerende bygg sier Arvid Grimstad . Enda har vi ikke sett noe vi kunne ønske oss annerledes . Det er lang levetid på slike bygg og da må en gjøre det ordentlig når en først tar løftet med bygging. Bygget har en kostnadsramme på mellom 5 g 6 millioner. Det er oppført med lokale håndverkere der Byggmester Torgeir Staum har hatt hovedansvaret for oppføring og innredning av lokalene. Byggeledelsen har de stått for sjøl. Det er bygg etter tradisjonell kanskje gammeldags byggeadministrasjon sier Arvid. Vi har leid inn folk på timebasis og koordinert prosessen sjøl. Byggestart var i fjor høst og innflytting nå i begynnelsen av mai er etter det som var realistisk framdrift for bygget.

Sjøl har han et standsmessig kontor i nordenden av bygget, med god utsikt til uteområdet og der han også ser oppover i Vestringsskaret. Kan ikke få det bedre er hans beskrivelse. Det er foreløpig et par kontorer ledig for utleie så interesserte kan bare ta kontakt om det reklamerer han. Her får de topp moderne kontorlokaler i et trivelig miljø.

sog a

Sjefen sjøl klager ikke på hverken kontorforhold eller utsikta

Transportfirmaet passerte i 2017 73 millioner i omsetning. De har 43 lastebiler nå , alt fra tippbiler til spesialtransport for materialer og takstoler. Totalt er det ansatt ca. 50 personer i virksomheten.

Vi gratulerer med flotte lokaler!

Olav Iverslien
Olav Iverslien