Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

 Q-meieriet rundet 20 år i fjor siden oppstarten her i Gausdal. Jubileumsåret ble også et år med god vekst for selskapet som har meierianlegg her i Gausdal og på Klepp i Rogaland,

Total omsetning for 2018 havner på 1.74 milliarder som er en vekst på 9 %. Q-meieriet har nå en markedsandel på 26 % av innenlands melkeomsetning. Omsetningen eller verdiskapningen på anlegget her i Gausdal utgjør 544 millioner som er en økning på hele 16% fra 2017. Alle produktgrupper har økt men størst suksess har Frokostyoghurt og Skyr Mini som produseres her i Gausdal forteller meierisjefen Bent Myrdahl til Gausdøl’n.  Han forteller også gjenre at Q Gausdal vant 2 sølvmedaljer og 8 bronsje medaljer på en internasjonal meieriutstilling i Herning i Danmark dette året. Det viser at vi holder god kvalitet sier han. Antall ansatte ved anlegget her i Gausdal er 65 personer.

Gjennom anlegget her har det gått ca. 32 millioner liter melk i 2018, 14.2 millioner av dette er fra egne leverandører i Gausdal, Gudbrandsdalen, Vest-Oppland, Valdres og Hedmark. Omgjort i tankbiler (bil og henger) tilsvarer det i snitt over 4 vogntog med mjølk hver arbeidsdag inn på anlegget her. Totalmengden foredlet her i Gausdal er omkring det dobbelte av den mjølka som produseres her i bygda. Innkjøp fra Tine omfatter nå også Tinemjølk fra Gausdal. Hvem hadde trodd det skulle bli en slik bedrift ved oppstarten i 1998?

Totalt har nå Q-meieriene en mjølkemengde på ca. 105 millioner liter som utgjør ca. 7 % av mjølkevolumet som produseres i Norge. Det bygges og utvides hele tiden her i Gausdal og Q er i gang med et stort nytt meieribygg på Klepp som skal stå ferdig i 2020. Uavhengig av det som skjer på Jæren vil anlegget i Gausdal spille en viktig rolle for utvikling og innovasjon også i framtida sier Myrdahl. Han berømmer nok en gang de ansatte her for å takle stor salgsvekst godt i gamle og ikke alt for egnede lokaler. Veldig god stå på vilje her er hans attest. Hva årets driftsoverskudd blir er det for tidlig å si eksakt. Hvor stor etterskuddsbetaling det blir i Tine spiller også inn på det. Deler av overskuddet av den Kavli-eide bedriften Q føres tilbake til veldedige formål gjennom stiftelsen som eier Kavli.

Oppsummert ser vi at Q-meieriet nå i omsetning er den største private bedriften i kommunen. De er også en viktig arbeidsplass og virkelig å regne som en hjørnesteinsbedrift i Gausdal.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts